Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž ČTĚTE SE SLONEM BOBEM 2015
na téma „Řemesla dnes a před sto lety“.
Cílem soutěže je podpora čtenářské gramotnosti a podpora technického vzdělávání.
Soutěže se mohou zúčastnit školy, školní knihovny, dětská oddělení knihoven, praktické a speciální školy a sociální zařízení.


Soutěž probíhá ve dvou oblastech; výtvarné a literární.
Výtvarná část „Staň se ilustrátorem!“ je určena dětem z MŠ a 1. stupně ZŠ. Úkolem je namalovat libovolnou výtvarnou technikou obrázek s tématem řemesel, a to na základě přečtené knížky s touto tematikou.
Úkolem literární části „Staň se spisovatelem!“ je napsat povídku, básničku, úvahu či komiks na jedno z témat:

Povídku je možné doplnit vlastní ilustrací. Literární část soutěže je určena pro děti do 15 let (6. – 9. třída ZŠ a 1. - 4. třída víceletých gymnázií, mohou se však zapojit i děti mladší).

Soutěž potrvá do 17. 4. 2015. Výherce bude vybírat odborná komise sestavená pro každou oblast soutěže zvlášť. Výherci všech kategorií budou vyhlášeni a odměněni věcnými cenami dne 28. 5. 2015 na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční v prostorách Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Mikulandské 5, 116 74 Praha 1.

Na základě hlasování na našich webových stránkách www.npmk.cz bude ve výtvarné části udělena také Cena čtenářské veřejnosti.

Podrobné informace naleznete na slon.npmk.cz.

Ing. Eva Rezková
odd. IT a projektů
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
Tel.: 221 966 405