LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Analýza poskytovania služby rezervácie dokumentov vo verejných knižniciach na Slovensku za rok 2017
From:Valér Romok <[log in to unmask]>
Reply-To:Valér Romok <[log in to unmask]>
Date:Thu, 8 Mar 2018 15:04:49 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý deň,
zverejnil som analýzu poskytovania služby rezervácie dokumentov z 37
knižníc za rok 2017. Možno niektoré časti budú zaujímavé aj pre české
knižnice.

Obsah:
    Úvod
    Cena za službu
    Ako sa oznamuje pripravená rezervácia
    Môže si čitateľ rezervovať dokument cez online katalóg?
    Odloženie z regálu
    Aká je úložná doba
    Ako reagujú čitatelia na rôznu úložnú dobu?
    Ako porovnať využívanie služby rezervácia v knižniciach?
    Ako fungujú knižnice zo skóre nad 50%?
    Čo sa najviac rezervuje?
    Rebríček najviac rezervovaných titulov
    Akí čitatelia využívajú rezervovanie?
    Ako je služba využívaná jednotlivými vekovými kategóriami?
    Čo môže knižnica urobiť na zlepšenie využívania tejto služby?
    Má zmysel túto službu využívať?
    Prístup pracovníkov
    Poskytovanie informácií
    Výročné správy
    Knižničný a výpožičný poriadok
    Kto využije túto analýzu

http://romok.eu/rezervacie/

-- 
S pozdravom,
 Valér Romok             mailto:[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager