LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pozvánka na semináře FriendylVox pro knihovny v Praze a v Brně
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Feb 2018 13:09:32 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na seminář FriendlyVox pro knihovny, který se bude konat 24.5.2018 od 9:00 v prostorách Národní knihovny, Klementinum 190, Praha. Druhý seminář FriendlyVox pro knihovny se bude konat v prostorách Knihovny Jiřího Mahena, Kobližná 4, 601 50, 19.4.2018 od 9:00.

Jedná se o společnou akci Nadačního fondu FriendlyVox, SKIP ČR, Nadačního fondu Českého rozhlasu - Světluška, Tyfloservisu a Tyflocentra. Seminář je koncipován, jako úvodní fáze projektu, jehož cílem je proškolit 80 knihovníků, (konzultantů), kteří se pak aktivně zapojí do hlavní fáze projektu - plošné šíření.
O co v projektu jde?

Cílem projektu FriendlyVox pro knihovny je zpřístupnění existujícího počítačového vybavení v knihovnách pro práci osob se zrakovým handicapem. Počítače v knihovnách jsou připojovány ke službě FriendlyVox a personál knihovny je proškolen tak, aby nevidomému člověku mohl pomoci při práci s internetem. Současně dochází také k vzájemné komunikaci a informačnímu propojení mezi knihovnou a místně příslušnou servisní organizací poskytující služby zrakově postiženým.

Co bude součástí semináře?
1.	Obecné informace a statistiky z oblasti problematiky osob se zrakovým postižením
2.	Zrakové vady - úvod do problematiky
3.	Asistivní technologie - úvod do problematiky
4.	Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením
5.	Ovládání a instalace FriendlyVox
6.	Podpora osob se zrakovým postižením při práci s FriendlyVox
7.	Servisní organizace pro osoby se zrakovým postižením

Předpokládaný rozsah semináře je 6 hodin čistého času. Občerstvení a oběd bude zajištěn. Cestovní náklady účastníků budou hrazeny pořadatelem. Předpokládaný počet účastníků v Praze je 40 osob a v Brně také 40 osob..

Hlaste se prosím na můj email

Pěkný den

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
Mob. 739 614 027
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager