LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Poslední místa na seminář v GI Prag 23.4. - Budoucnost knihoven vytváříme společně
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Wed, 21 Feb 2018 08:15:24 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Goethe-Institut v Praze pořádají 23. dubna 2018 odborný seminář Budoucnost knihoven vytváříme společně. Akce se koná v Goethe-Institutu, Praha 1, Masarykovo nábřeží 32 (za Národním divadlem) od 10.00 hod. Jednání bude simultánně tlumočeno. 

Na přednášku "Budoucnost vytváříme společně" (23.4. v Goethe Institutu Praha) navazuje 24.4. workshop v prostorách klubovny Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Proběhne od 9 do 13 hodin, bude mít kapacitu 25 účastníků  a povede ho Míla Linc. Po úvodním příspěvku budou knihovníci pracovat ve skupinách s cílem identifikovat technologické, společenské a kulturní trendy pro nejbližší i vzdálenou budoucnost a pokusí se společně připravit konkrétní scénáře pro jejich zavádění do knihoven.

PROGRAM 23.4.:

Dopoledne -  10 až 12 hod.

Cornelia Vonhof - Příprava knihoven na budoucnost - utváření procesů změny
Cornelia Vonhof je profesorkou veřejné správy a proděkankou pro další vzdělávání na Hochschule der Medien ve Stuttgartu. Těžiště její práce leží v nástrojích managementu v knihovnách a  informačních zařízeních, obzvláště v managementu jakosti, rozvoji organizace, managementu procesu a strategickém řízení.

Anotace 
Knihovny dnes zastávají roli poskytovatele služeb, který se orientuje na servis a zákazníky, je inovativní a má chuť ke spolupráci. Přednáška představí různé způsoby jednání, které přispívají k tomu, že je tento přístup v každodenním provozu úspěšný. Důležitými klíčovými slovy zde jsou: stanovení cílů, utváření procesů změny, pěstování partnerství.  

Polední přestávka s občerstvením - 12,00 až 12,30

Odpoledne  12,30 až 14 hod.

Vojtěch Vojtíšek - Ekonomicky efektivní cesty pro zavádění změn
Vojtěch Vojtíšek pracuje v Městské knihovně v Praze jako projektový manažer Odboru knihovních fondů, kde řídí projekt e-knihovna.cz.

Anotace 
V rámci přednášky budou shrnuty základní strategické vize a rozvojové dokumenty v oblasti knihoven (IFLA Global Vision, Koncepce rozvoje knihoven ČR) a popsán fenomén knihovny jako relevantní veřejné služby pro 21. století. Na konkrétních příkladech projektů Městské knihovny v Praze, které se soustřeďují na vydávání e-knih a výpočet ekonomické efektivity veřejné knihovny, si ukážeme přístupy k řízení změn a zavádění nových služeb. V Městské knihovně v Praze jsme se místo nakupování e-knih rozhodli stát se jejich producentem a distributorem. Tato cesta nám umožňuje efektivněji investovat prostředky na nákup knihovního fondu a především oslovit cílové skupiny, které knihovna postrádá. I vy můžete vhodně rozšířit své služby, nebo inovovat stávající. Cílem přednášky je inspirovat a pošťouchnout k výsledkům. Na přednášku bude navazovat praktický workshop pro zájemce.

Diskuse, závěr semináře - nabídka exkurze do knihovny Goethe-Institutu v Praze - představení interaktivního programu pro školní skupiny (Actionbound)"

Účast je bezplatná. Omezený počet míst! Přihlášky na seminář a workshop prosím na můj email: 

s pozdravem

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager