LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Vracení knih alias bibliobox / návratový box
From:Valér Romok <[log in to unmask]>
Reply-To:Valér Romok <[log in to unmask]>
Date:Fri, 16 Feb 2018 08:23:34 +0100
Content-Type:text/plain

Dobrý deň,
pozrel som sa na štatistiku využitia biblioboxu umiestneného v
nákupnom centre Aupark, za posledné 3 mesiace.

Aspoň 1× za 3 mesiace ho využilo 2.14% čitateľov, z celkového počtu
čitateľov, ktorí využili služby danej knižnice aspoň 1× za 3 mesiace.

Z čitateľov, ktorí využili bibliobox, poskytlo email 86%, mobil 96%,
aspoň jeden z elektronických kontaktov 99%. Je teda dosť
pravdepodobné, že reagujú na pripomienku alebo upomienku zaslanú
elektronicky.
Možno niekedy rozpitvám štatistiku koľko čitateľov reagovalo samo od
seba, bez výzvy, koľko po pripomienke a koľko na upomienku.

Ak to má byť služba pre čitateľov, najprv by som začal u čitateľov
(rozoslať mail, SMS), či by danú službu využili a kde by chceli aby
bol bibliobox.
Dať im v ankete na výber z viacerých lokalít a na základe výsledkov
zistíte, či potrebujete bibliobox do externého prostredia, alebo
postačuje ten čo bude umiestnený vnútri budovy.

Zdieľanie biblioboxu viacerými knižnicami je tiež dobrá myšlienka,
čitateľ sa nemusí premiestniť k "správnemu" biblioboxu.
V jednej knižnici som sa pýtal prečo nemajú aspoň jeden z biblioboxov
v obchodnom centre, tak preto lebo tam už má iná knižnica a čitateľa
by sa pomýlili a vhodili ich knihy do boxu druhej knižnice.
Preto majú svoje boxy umiestnené len pred každou pobočkou knižnice.

Pôvodný email zo štvrtka, 15. februára 2018 o 11:23:47
Doboš Jan napísal
> Statistika nuda je, má však cenné . . .
> Palec nahoru pro bibliobox.
> I jednoduchá krabice bez připojení, signalizace čehokoli kromě
> možnosti vracení knih do knihovny je bezvadná (prostě jakýkoli standardně dodávaný bibliobox).
> Kromě vlastní funkčnosti je to i reklama a pro knihovny, které
> nepotřebují udržovat provoz na pultu od kuropění do klekání je to možnost
> zvýšení efektivity provozu při zachování celkem slušného komfortu
> pro uživatele (nezastírám, že někteří to neocení).
> Naše knihovna má 1 bibliobox v budově, poněvadž na ulici by asi
> trošku překážel, ale na vrátnici je nonstop služba.
> Druhý bibliobox můžou naši uživatelé využívat u naší partnerské
> knihovny SIC České zemědělské univerzity (recipročně jejich
> uživatelé u nás pro jejich knihy).
> Knížky se obvykle nehádají ani neperou a naši knihovníci (zejména
> knihovnice) jsou natolik solidní, že se k sobě chovají ještě lépe než naše knížky :-).

> Pěkný den všem

> Mgr. Jan Doboš
> vedoucí oddělení
> Fondy Knihovny Antonína Švehly
> Ústav zemědělské ekonomiky a informací
> Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
> www.uzei.cz
> Knihovna Antonína Švehly
> www.knihovnasvehly.cz
> Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
> GSM.: + 420 724 571 869
> Tel: + 420 222 000 226
> [log in to unmask]


> -----Original Message-----
> From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven
> [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Valér Romok
> Sent: Thursday, February 15, 2018 8:41 AM
> To: [log in to unmask]
> Subject: Re: [knihovna] Vracení knih alias bibliobox / návratový box

> Dobrý deň,
> od biblioboxu by som očakával, aby mal aj určitú "inteligenciu" tak
> ako nádoby na komunálny odpad. Zasielanie stavu zaplnenosti a
> využívania cez siete IoT alebo GSM.

> To má význam, ak je bibliobox umiestnený v nákupnom centre alebo na
> vlakovej/autobusovej stanici alebo inde kde je veľký pohyb ľudí.
> Vyložiť bibliobox pred budovu knižnice by som považoval za plytvanie peňazí.

> Pôvodný email z utorka, 13. februára 2018 o 15:12:01 MěK v Přerově - Ředitel napísal
>> Vážené kolegyně, vážení kolegové,

>> pro letošní rok se nám podařilo dohodnout s našim zřizovatelem nákup a
>> umístění zařízení pro vracení knih alias bibliobox / návratový box.
>> Dovoluji se na vás obrátit s dotazem, jakým způsobem jste řešili výběr
>> vhodného zařízení a na základě jakých kritérií jste hodnotili
>> jednotlivé nabídky a nakonec vybrali pro vás konkrétní typ.

>> Všem je nám známo, že existuje několik výrobců nebo dodavatelů těchto
>> zařízení. Každé se liší svoji konstrukcí jak zevnějšku, tak vnitřního
>> mechanizmu zabraňujícímu poškození knihovních dokumentů, tak také
>> třeba materiálem provedení, grafickým zpracování polepu nebo potisku,
>> příslušenstvím a následnou instalací a zprovozněním. No a s tím vším
>> samozřejmě souvisí cena za celou realizaci.

>> Když se podívám na ceníky jednotlivých dodavatelů na internetu - LSE
>> Integration, CEIBA, Cosmotron a nevím které ještě další, tak jsou ceny
>> ve velmi širokém spektru a napadá mě jestli zařízení musí být opravdu
>> tak drahé nebo naopak, jestli levné řešení je vůbec vhodné.
>> Samozřejmě, že vše navíc souvisí s veřejnými zakázkami a vzhledem k
>> cenovému rozpětí v návaznosti na vybavení a provedení zařízení, v
>> jakém se jednotlivé nabídky pohybují, je v našem případě takovou
>> veřejnou zakazku nutno realizovat.

>> Prosím Vás o zaslání vašich poznatků a možná nejlépe přímo do
>> konference, aby i ostatní, kteří budou řešit podobnou situaci věděli
>> jak se k tomu postavit. Je mi jasné, že rozhodnutí bude nakonec pouze
>> na nás, ale dostatečné množství relevantních informací nám pomůže
>> rozhodnout dobře.

>> Děkuji.

> --
> Srdečne zdraví
> Valér Romok           mailto:[log in to unmask]

> [uzei.cz]<http://www.uzei.cz/> [www.knihovnasvehly.cz] <http://www.knihovnasvehly.cz>

> Právní informace:

> V případě, že tento e-mail obsahuje návrh smlouvy, ÚZEI vylučuje
> možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoliv změnami, dodatky nebo
> odchylkami. Váš návrh změn, dodatků nebo odchylek bude ÚZEI
> považován pouze za podnět k dalšímu jednání o smlouvě. K uzavření
> smlouvy dojde až oboustranným podpisem smlouvy po výslovném dosažení
> dohody o celém obsahu smlouvy. Až do podpisu smlouvy má ÚZEI právo
> kdykoli jednání o smlouvě ukončit, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo
> bez uvedení důvodu, s tím, že ÚZEI nenese jakoukoliv odpovědnost za takové ukončení jednání.
> Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou obsahovat důvěrné
> informace. Nejste-li adresátem  tohoto e-mailu a e-mail jste
> obdrželi omylem, informujte bez zbytečného odkladu jeho odesílatele
> a obsah e-mailu i s přílohami vymažte ze svého systému a e-mail
> nerozšiřujte, nekopírujte, nezveřejňujte ani jinak neužívejte.
> Odesílatel tohoto e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou přenosem e-mailu.

-- 
Srdečne zdraví
 Valér Romok           mailto:[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager