LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Vracení knih alias bibliobox / návratový box
From:Doboš Jan <[log in to unmask]>
Reply-To:Doboš Jan <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Feb 2018 11:23:47 +0000
Content-Type:text/plain

Statistika nuda je, má však cenné . . .
Palec nahoru pro bibliobox.
I jednoduchá krabice bez připojení, signalizace čehokoli kromě možnosti vracení knih do knihovny je bezvadná (prostě jakýkoli standardně dodávaný bibliobox).
Kromě vlastní funkčnosti je to i reklama a pro knihovny, které nepotřebují udržovat provoz na pultu od kuropění do klekání je to možnost
zvýšení efektivity provozu při zachování celkem slušného komfortu pro uživatele (nezastírám, že někteří to neocení).
Naše knihovna má 1 bibliobox v budově, poněvadž na ulici by asi trošku překážel, ale na vrátnici je nonstop služba.
Druhý bibliobox můžou naši uživatelé využívat u naší partnerské knihovny SIC České zemědělské univerzity (recipročně jejich uživatelé u nás pro jejich knihy).
Knížky se obvykle nehádají ani neperou a naši knihovníci (zejména knihovnice) jsou natolik solidní, že se k sobě chovají ještě lépe než naše knížky :-).

Pěkný den všem

Mgr. Jan Doboš
vedoucí oddělení
Fondy Knihovny Antonína Švehly
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
www.uzei.cz
Knihovna Antonína Švehly
www.knihovnasvehly.cz
Slezská 100/7, 120 00 Praha 2
GSM.: + 420 724 571 869
Tel: + 420 222 000 226
[log in to unmask]


-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Valér Romok
Sent: Thursday, February 15, 2018 8:41 AM
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [knihovna] Vracení knih alias bibliobox / návratový box

Dobrý deň,
od biblioboxu by som očakával, aby mal aj určitú "inteligenciu" tak ako nádoby na komunálny odpad. Zasielanie stavu zaplnenosti a využívania cez siete IoT alebo GSM.

To má význam, ak je bibliobox umiestnený v nákupnom centre alebo na vlakovej/autobusovej stanici alebo inde kde je veľký pohyb ľudí.
Vyložiť bibliobox pred budovu knižnice by som považoval za plytvanie peňazí.

Pôvodný email z utorka, 13. februára 2018 o 15:12:01 MěK v Přerově - Ředitel napísal
> Vážené kolegyně, vážení kolegové,

> pro letošní rok se nám podařilo dohodnout s našim zřizovatelem nákup a
> umístění zařízení pro vracení knih alias bibliobox / návratový box.
> Dovoluji se na vás obrátit s dotazem, jakým způsobem jste řešili výběr
> vhodného zařízení a na základě jakých kritérií jste hodnotili
> jednotlivé nabídky a nakonec vybrali pro vás konkrétní typ.

> Všem je nám známo, že existuje několik výrobců nebo dodavatelů těchto
> zařízení. Každé se liší svoji konstrukcí jak zevnějšku, tak vnitřního
> mechanizmu zabraňujícímu poškození knihovních dokumentů, tak také
> třeba materiálem provedení, grafickým zpracování polepu nebo potisku,
> příslušenstvím a následnou instalací a zprovozněním. No a s tím vším
> samozřejmě souvisí cena za celou realizaci.

> Když se podívám na ceníky jednotlivých dodavatelů na internetu - LSE
> Integration, CEIBA, Cosmotron a nevím které ještě další, tak jsou ceny
> ve velmi širokém spektru a napadá mě jestli zařízení musí být opravdu
> tak drahé nebo naopak, jestli levné řešení je vůbec vhodné.
> Samozřejmě, že vše navíc souvisí s veřejnými zakázkami a vzhledem k
> cenovému rozpětí v návaznosti na vybavení a provedení zařízení, v
> jakém se jednotlivé nabídky pohybují, je v našem případě takovou
> veřejnou zakazku nutno realizovat.

> Prosím Vás o zaslání vašich poznatků a možná nejlépe přímo do
> konference, aby i ostatní, kteří budou řešit podobnou situaci věděli
> jak se k tomu postavit. Je mi jasné, že rozhodnutí bude nakonec pouze
> na nás, ale dostatečné množství relevantních informací nám pomůže
> rozhodnout dobře.

> Děkuji.

--
Srdečne zdraví
 Valér Romok           mailto:[log in to unmask]

[uzei.cz]<http://www.uzei.cz/> [www.knihovnasvehly.cz] <http://www.knihovnasvehly.cz>

Právní informace:

V případě, že tento e-mail obsahuje návrh smlouvy, ÚZEI vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoliv změnami, dodatky nebo odchylkami. Váš návrh změn, dodatků nebo odchylek bude ÚZEI považován pouze za podnět k dalšímu jednání o smlouvě. K uzavření smlouvy dojde až oboustranným podpisem smlouvy po výslovném dosažení dohody o celém obsahu smlouvy. Až do podpisu smlouvy má ÚZEI právo kdykoli jednání o smlouvě ukončit, a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu, s tím, že ÚZEI nenese jakoukoliv odpovědnost za takové ukončení jednání.
Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li adresátem  tohoto e-mailu a e-mail jste obdrželi omylem, informujte bez zbytečného odkladu jeho odesílatele a obsah e-mailu i s přílohami vymažte ze svého systému a e-mail nerozšiřujte, nekopírujte, nezveřejňujte ani jinak neužívejte. Odesílatel tohoto e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou přenosem e-mailu.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager