LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Podpora rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 15 Feb 2018 06:30:29 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

v souvislosti s plněním Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením se objevily následující dotazy:

1.	Kde si mohou knihovny požádat finance na evakuační výtahy ? 
2.	Kde si mohou knihovny požádat finance na vizuální signalizace ?

Konzultovala jsem záležitost s kolegy ze zdejšího odboru investic, který za MK plní úkoly, vyplývající z usnesení ze dne 14. července 2014 č. 568 k Vládnímu plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období 2016-2025, tj. realizuje Program mobility pro všechny, v němž mohou kulturní zařízení, nezřizovaná MK, žádat o prostředky na odstranění bariér.

Žádost lze podat do Programu: 134 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností, podprogram: 134D22200 Program mobility pro všechny.

Informace viz  https://www.mkcr.cz/programy-ve-sprave-oivz-1557.html 
konkrétně https://www.mkcr.cz/134-220podpora-rozvoje-a-obnovy-materialne-technicke-zakladny-regionalnich-kulturnich-zarizeni-cirkvi-a-nabozenskych-spolecnosti-1562.html

Zásadní pro realizaci je předcházející schválení projektu Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny při Úřadu vlády, informace na stránkách: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/program-mobility/program-mobility-79350/ 

Podle informací na webu je uzávěrka příjmu žádostí na r. 2019 11.5.2018, ale projekty musí být součástí bezbariérových tras, je nutná spolupráce s obcí (ne sama knihovna) - jsou tam uvedeny kontaktní údaje, doporučuji případné záměry konzultovat.

Mgr. Blanka Skučková
Vedoucí oddělení literatury a knihoven 
Ministerstvo kultury ČR

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager