LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:Česká literární bibliografie - pozvánka k hodnocení
From:Vojtěch Malínek <[log in to unmask]>
Reply-To:Vojtěch Malínek <[log in to unmask]>
Date:Wed, 31 Jan 2018 14:05:23 +0100
Content-Type:text/plain

Milé kolegyně, milí kolegové,

obracím se na Vás jménem České literární bibliografie (ČLB),
výzkumné infrastruktury provozované Ústavem pro českou literaturu AV ČR, 
s prosbou o zhodnocení současné podoby našich služeb.

Aktuálně pracujeme na přípravě jejich nové webové prezentace, a rádi bychom 
proto od našich stávajících i potenciálně nových uživatelů shromáždili podněty 
k jejímu vylepšení. Pro tyto účely jsme připravili krátký anonymní dotazník. 

Přímý link: https://survey.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8B7co19yrT07WBv

Budeme velmi rádi, pokud náš dotazník vyplníte. Bude otevřen do 16. 2. 
Uvítáme zároveň další šíření dotazníku těm, pro které by mohla být ČLB přínosná.

Předem děkujeme za Váš čas a pomoc!

Za tým České literární bibliografie

Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D. 
vedoucí Střediska literárněvědných informací 
koordinátor výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie 
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 
Na Florenci 1420/3, 110 00 Praha 1, Czech Republic 
T +420 222 828 132; +420 770 136 131 
E [log in to unmask] 
W www.ucl.cas.cz 
W clb.ucl.cas.cz


O ČLB
-----
Česká literární bibliografie provozuje sadu znalostních databází 
o české literatuře, kultuře a společnosti. Zdroje ČLB souvisle pokrývají 
období od počátků národního obrození až do současnosti (1771-2018), celkem 
mj. evidují 2,2 milionu bibliografických záznamů, 37 000 biografických hesel 
nebo např. 110 literárních cen.

K jejím pravidelným uživatelům patří kromě literárních vědců též badatelé 
z příbuzných humanitních disciplín, studenti středních a vysokých škol, 
mediální a nakladatelští pracovníci i laická veřejnost z ČR i zahraničí.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager