LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Zpravodaj U nás 4/2017
From:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Reply-To:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Date:Thu, 21 Dec 2017 11:46:29 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že na adrese: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Aktualni-cislo.aspx naleznete nové číslo zpravodaje U nás.

Z obsahu:

  *  V rubrice „Šumné knihovny" navštívíme několik knihoven z Královéhradeckého kraje. Úvodní článek je věnován Městské knihovně ve Vamberku, která v letošním roce oslavila 160 let od založení. Následuje představení další z poboček Knihovny města Hradce Králové – tentokrát pobočky na Slezském Předměstí, kde nedávno proběhla významná rekonstrukce. Menší knihovny zastupuje knihovna v Chvalkovicích na Náchodsku, která velmi podporuje čtenářské aktivity. Ve čtvrtém čísle jsme neopominuli ani knihovny se specializovanými fondy - a tak zde naleznete příspěvek o knihovně Regionálního muzea a galerie v Jičíně.

  *  „Naše téma" se věnuje tématu roční krajské knihovnické kampaně - digitalizaci v knihovnách. V rubrice naleznete seznámení s dlouho připravovaným krajským projektem digitalizace. O Digitální knihovně SVK HK jsme již psali, tentokrát však půjde o popis problematiky z hlediska autorského zákona. Rubrika také nabízí shrnutí, kde získat informace z oblasti digitalizace a soustředí se na e-learningový kurz Digitalizace v knihovnách.

  *  V rubrice „Nové trendy“ se věnujeme kyberšikaně a výsledkům průzkumu, který podává obraz o současné situaci z hlediska této problematiky. Dále se zabýváme v poslední době velmi diskutovanou otázkou personalistiky v knihovnách a dalším krokům SVK HK v této oblasti.

  *  V rubrice „Zaujalo nás“ jsme zamířili do Hronova. Městská knihovna Egona Hostovského zde před nedávnou dobou otevřela veřejnosti knihostrom.

  *  Že nevíte, co je crowdfunding? V rubrice „Jak na to“ zjistíte, co se pod cizím pojmem skrývá a také se dozvíte základní principy tohoto způsobu financování. ´

  *  V rubrice „Stalo se“ přinášíme informace o zajímavých akcích. Slavnostní Setkání knihovnic a knihovníků, v jehož rámci byly uděleny tituly krajský knihovník-knihovnice roku, se letos uskutečnilo v SVK HK již podeváté. Krajská knihovna byla rovněž místem, kde se odehrál „Zločin v knihovně“. Že nevíte, o co jde? Vysvětlení je k dispozici v aktuálním čísle. Další příspěvek se věnuje opět (stejně jako v rubrice Šumné knihovny) Městské knihovně ve Vamberku, tentokrát se však soustředí na oslavy v rámci jejího 160. výročí. Na děti a mládež se zaměřila youtubová soutěž, kterou v březnu vyhlásila Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně (spolu s Městkou knihovnou Písek). Jak to dopadlo, zjistíte ve zpravodaji. Nyní ale zase zpět k akcím pro knihovníky. V Jičíně letos proběhl již 21. ročník knihovnické dílny a uskutečnil se další z inspirativních tematických zájezdů pro knihovníky jičínského okresu. Pro zajímavost uvádíme také příspěvek o kurzech starého německého písma, které pořádá Biskupská knihovna v Hradci Králové. Na závěr jsme si pro Vás připravili informaci o dalším ročníku pardubického semináře o regionálních funkcích.

  *  V rubrice „Okénko" se věnujeme druhé části příspěvku zaměřenému na společenský román. Seznámíme Vás také s aktuální podobou maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

  *  „Doporučujeme do vašich fondů" publikace vydané Městskou knihovnou Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem u příležitosti 200. výročí nálezu Rukopisu královédvorského.

  *  V rubrice „Z knihovnických organizací" nechybí aktuální informace ze SKIP. Dozvíte se, jak probíhá hodnocení v soutěži Městská knihovna roku a návštěvy komise této soutěže. Spolkový časopis Bulletin SKIP má novou online podobu. V aktuálním čísle naleznete, co vše nová verze periodika nabízí a umožňuje. Informujeme také o projektu Bookstart – S knížkou do života. Dalším významným plánovaným projektem SKIP je i Knihovna – věc veřejná. Jedná se cyklus cca 14 veřejných panelových diskusí, které proběhnou v letech 2018-2019.

  *  Nová rubrika „Z dějin knihovnictví v našem kraji“ popisuje vývoj regionálních funkcí v okrese Náchod.

  *  Rubrika „Kdo je“ obsahuje medailonky knihovnic a knihovníků, kteří byli letos oceněni na slavnostním Setkání knihovnic a knihovníků.

  *  „Nekrolog“ přináší vzpomínku na PhDr. Vlastu Hamplovou.


Za redakční radu zpravodaje U nás Vám přeje příjemné čtení, pohodové prožití Vánoc a vše dobré do nového roku

Andrea SoučkováMgr. Andrea Součková

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Oddělení služeb knihovnám

Hradecká 1250

500 03, Hradec Králové

tel.: 494 946 224

mobil: 702 292 317

e-mail: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>


?

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager