LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Knihovna: knihovnická revue 2/2017
From:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Reply-To:Salátová Renata <[log in to unmask]>
Date:Fri, 15 Dec 2017 09:40:39 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

v prosinci vyšlo druhé číslo časopisu Knihovna: knihovnická revue. V tomto čísle Knihovny: knihovnické revue se prolínají současná i historická témata. První historické téma souvisí s nedávným zkoumáním osudů a provenience knih a knihovních sbírek z rozsáhlých rezervních fondů Národní knihovny ČR a příspěvek o výsledcích tohoto výzkumu vychází pod názvem K pohybu knižních konfiskátů po roce 1945 (Marcela Strouhalová). Druhým článkem a současně dalším historickým tématem věnujícím se některým problémům československého knihovnictví v období let 1939-1959 je článek Petry Večeřové Československé knihovnictví v letech 1939-1959: vybrané problémy historického vývoje.
Případová studie autorek z Masarykovy univerzity v Brně Pavlíny Mazáčové a Kateřiny Hanušové se zabývá aktuální tematikou rozvoje předčtenářské gramotnosti s využitím metod tzv. mezigeneračního učení a vychází pod názvem Perspektivy rozvoje předčtenářské gramotnosti na platformě mezigeneračního učení.
Současným problémům oboru je věnována nerecenzovaná část časopisu. Příspěvek s názvem Hlavní témata současné informační vědy zpracovala Linda Jansová. Dalším velmi zajímavým článkem je přehledová studie Analýza mzdové, věkové a vzdělanostní struktury pracovníků knihoven v České republice v roce 2016: výsledky průzkumu (Vladana Pillerová).  Téma současnosti a vývoje knihoven v blízké budoucnosti zaznívá v rozhovoru s prof. Andym Lassem nejen o CASLINu., který uzavírá tuto část časopisu.
Do recenzí jsou zařazeny dvě publikace, které doplňují kontext celého čísla: publikace Knihy znovu nalezené: Konfiskované knihy po druhé světové válce ve správě NK ČR vydaná Národní knihovnou ČR (recenzi zpracovala Petra Večeřová) a bratislavský sborník Knižničná a informačná veda (recenzovala Linda Jansová).


Děkujeme za vaši přízeň a přejeme krásné prožití vánočních svátku, zdraví, štěstí a vše, co si přejete v novém roce 2018.

Za redakci 


PhDr. Renata Salátová
výkonná redaktorka
Knihovna: knihovnická revue a Knihovna plus
Knihovnický institut
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
[log in to unmask]
Tel: 221 663 343

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager