LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VISK8/A na 2018
From:Nová Hana <[log in to unmask]>
Reply-To:Nová Hana <[log in to unmask]>
Date:Fri, 3 Nov 2017 15:02:01 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,
stejně jako v předchozích letech, i na rok 2018 je podprogram VISK8/A založen na konsorcionálním přístupu s jedním podaným projektem. Na webových stránkách http://visk.nkp.cz/visk-8-a   naleznete nabídku databází a přihlášku do konsorcia. Termín pro zaslání přihlášky je 16. 11. 2017 na adresu:

Národní knihovna ČR   
Oddělení periodik
PhDr. Hana Nová
Klementinum 190
110 00 Praha

Budu ráda, pokud přihlášku také zašlete naskenovanou mailem. Pro případné další informace mě prosím kontaktujte telefonem nebo na mailovou adresu. Děkuji za spolupráci a přeji hezký den, s pozdravem Nová


PhDr. Hana Nová
Vedoucí oddělení periodik
Národní knihovna České republiky 
Klementinum 190, Praha 1
[log in to unmask] | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 391
Budova: A Klementinum, Místnost: 250ATENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager