LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2017 registrace do 23 . 11. 2017
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Nov 2017 10:45:02 +0000
Content-Type:text/plain

P Ř I P O M Í N Á M E: registrace na konferenci do 23 . 11. 2017

18. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2017 http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete

Termín: 29.11. a 30.12. 2017 

Místo: Praha 4, Chodovec v konferenčním sále Národního archivu

Pořádá:  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR, odborný garant: PhDr. Vít Richter, tel.  603 223 627, [log in to unmask]

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Program viz níže nebo na
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete

Na konferenci se můžete ZAREGISTROVAT nejpozději do 23.11.2017 pomocí formuláře
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/prihlaska-na-18.-konferenci-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2017

Vložné: 400,- Kč se platí při registraci na konferenci

P R O G R A M
29. 11. 2017

Prezence účastníků 8:30 - 9:30

Zahájení 		9:30
.	Digitalizace kulturního dědictví v IROP -  Mgr. Martina Fišerová, MMR
.	Portál digitálního kulturního dědictví Kraje Vysočina - Ing. Petr Pavlinec, KrÚ Kraje Vysočina
.	Digitalizácia pre používateľa - Ing. Alžbeta Martinická, SNK Martin
.	Zpřístupnění děl nedostupných na trhu - PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR

Přestávka		11:00 
.	10 let Digitálního archivu Zemského archivu v Opavě - Mgr. Pavel Doležal, Zemský archiv v Opavě
.	Digitalizace a digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni - ohlédnutí po deseti letech - Mgr. Jakub Kaiseršat, Státní oblastní archiv v Třeboni
.	Muzeum jako dopravní prostředek při cestách časem a prostorem - Mgr. Pavel Mlčoch, MUSOFT
.	Dlouhodobá archivace fotografických sbírek Krajského úřadu Ústeckého kraje - Ing. Petr Vršek, ICZ a.s.

Polední přestávka	12:40 
.	Archeologický informační systém ČR (AIS ČR) - národní infrastruktura pro správu a prezentaci archeologických dat - PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., Mgr. Zdenka Kosarová, Mgr. David Novák, Ing. Dana Křivánková, Archeologický ústav AV
.	ARTOTÉKA Moravské galerie v Brně - Mgr. Táňa Šedová, Moravská galerie Brno
.	Tradičná ľudová kultúra v digitálnom informačnom priestore - Mgr. Art Vladimír Kyseľ, SLUK
.	Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu - Mgr. Michal Frankl, Ph.D., Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR 
.	Digitalizujeme, zpřístupňujeme, ale ví o tom někdo? Bc. Lucie Jirků, Ladislav Hosák, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Přestávka		14:40 
.	Postup zpracování sbírky magnetofonových pásů Českého muzea hudby na příkladu elektroakustické hudby - Petr Ferenc, Národní muzeum, Mgr. Katarína Gatialová, Národní filmový archiv
.	Doporučování knih na základě podobnosti čtenářů mezi sebou - Mgr. Eva Měřínská, Městská knihovna Tábor, Petra Košťáková, Datasentics
.	Dva roky s eBadatelnou Archivu bezpečnostních složek: zkušenosti a vyhlídky - Mgr. Petr Zeman, Archiv bezpečnostních složek, Mgr. Václav Tollar Ph.D., ÚSTR
.	Elektronické skartační řízení z pohledu menších původců - Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
.	Informačný systém a GDPR - Ing. Nadežda Andrejčíková, PhD., Ing. Libor Piškula, Cosmotron Bohemia s.r.o.

 Konec jednání 	17:00  

30. 11. 2017


Zahájení 		9:00
.	Baroko všemi smysly - webová prezentace agentury CzechTourism - Jan Toloch, CzechTourism
.	Turistická destinace Praha v digitálním světě - Bc. Petr Soukup, Prague Tourism
.	Exponáty v teple obývacího pokoje: Software pro tvorbu virtuálních výstav - Mgr. Nina Wančová, ÚISK Praha a Národní knihovna ČR
.	MagicBox a jeho využitie v podmienkach SNK - Mgr. Slávka Gulánová, MBA, Slovenská národná knižnica

Přestávka			 10:20
.	Teorie a praxe nákladů na digitální archivaci - Mgr. Zdeněk Hruška, Moravská zemská knihovna
.	Náklady na provoz informačních systémů knihoven nejenom paměťových institucí- Ing. Petr Gola, společnost Tritius Solutions a.s.
.	Katastrální mapy ve virtuální mapové sbírce chartae-antiquae.cz - Ing. Milan Talich, Ph.D., Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
.	Identifikace dokumentů při digitalizaci psaného kulturního dědictví  - Mgr. Tomáš Klimek, Národní knihovna ČR

Polední přestávka 	12:00 
.	Systém Kramerius - nové uživatelské rozhraní a přechod na repozitář Fedora 4 - Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR
.	Využití obsahu digitálních knihoven - Dr. Zdeněk Matušík, Národní knihovna ČR
.	Nástroje NDK - Komplexní validátor, resolver URN:NBN - novinky z provozu - PhDr. Zdeněk Vašek, Ph.D., Národní knihovna ČR 
.	Současné využití formátu JPEG2000 pro obrazové dokumenty v zahraničí - Mgr. Natalie Ostráková, Národní knihovna ČR
.	Paměťové instituce v Centrálním adresáři a v Souborném katalogu ČR - Jana Militká, Národní knihovna ČR

Přestávka 		14:20 
.	Najdeme informace o nevěstincích na Vysočině v systému Kramerius? Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
.	Na stezkách Bedřicha Machulky - Bc. Jan Šejbl, Dis., Národní muzeum, Náprstkovo muzeum
.	Interaktivní 3D modely pro sbírkové instituce - Dr. Ing. Sven Ubik, CESNET
.	ProcyonA: Komplexní řešení pro digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů dle aktuálních standardů - Petr Süč, EXON s.r.o.
.	Web umenia, Sbírky online a Virtuálne kolekce děl - Michal Čudrnák, Igor Rjabinin, Slovenská národná galéria

Konec jednání 16:20

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager