LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Návrh změn Katalogu prací - připomínky do 29. 11.2017
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Nov 2017 13:25:54 +0000
Content-Type:text/plain

Kolegyně a kolegové,

od roku 2017 probíhají práce na přípravě novely Katalogu prací pro povolání 2.01.03 Knihovník. Pro tento účel bylo z iniciativy Zaměstnavatelské sekce SKIP vytvořeno několik pracovních skupin, které připravily návrh na změny a také výčty činností, které jsou typické pro jednotlivé třídy Katalogu. Práce koordinuje Ing. Dana Smetanová z Knihovnického institutu NK ČR.

Cílem je přizpůsobit Katalog současným podmínkám vývoje knihovnické profese a také usnadnit a zpřesnit zařazování pracovníků. 

Obracíme se na knihovny, které využívají pro stanovení platu Katalog prací (nař. vl. 222/2010), zejména na jejich ředitele, vedoucí pracovníky a také na pracovníky knihoven, aby se seznámili s návrhy na změny Katalogu a vyjádřili svůj názor (Katalog se netýká knihoven vysokých a Akademie věd ČR).

Doporučujeme konfrontovat stávající zařazení pracovníků s novými návrhy a posoudit možné dopady. Cílem novely není, aby docházelo k výrazným přesunům v zařazení pracovníků a to jak do vyšších, tak i do nižších tří. 

Návrhy jsou k dispozici ke stažení na:
http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod/pripravovane-legislativni-dokumenty/priprava-novely-katalogu-praci

Prosíme o Vaše připomínky do 29. 11. 2017
Připomínky zasílejte na e-mail: [log in to unmask], tel.: 221 663 191

Díky za pomoc a spolupráci

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager