LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VISK8/A - pozvánka na seminář
From:Nová Hana <[log in to unmask]>
Reply-To:Nová Hana <[log in to unmask]>
Date:Thu, 5 Oct 2017 16:08:13 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové, v souvislosti s vyhlášením dotačních programů na rok 2018   http://visk.nkp.cz/visk-8-a    si Vás dovoluji pozvat na seminář k podprogramu VISK8/A Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí, kde budou prezentovány databáze nabízené v rámci VISK8/A a podány další informace k projektu. Seminář proběhne 24. 10 . 2017 v Moravské zemské knihovně v Brně (6. patro, počítačová učebna) od 9.30 hod. do 12.30 hod.  a 3. 11. 2017 v Národní knihovně ČR v Praze (vchod A1, 1. patro, učebna č. 144) od 9.30 hod. do 12.30  hod.  

Přihlášky prosím zasílejte na moji mailovou adresu. 

Děkuji, s pozdravem Nová


PhDr. Hana Nová
Vedoucí oddělení periodik
Národní knihovna České republiky 
Klementinum 190, Praha 1
[log in to unmask] | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 391
Budova: A Klementinum, Místnost: 250ATENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager