LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách" - 24.10.2015
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 21 Sep 2017 21:01:54 +0000
Content-Type:text/plain

P O Z V Á N K A

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem pořádá konferenci 

Krizové plány v paměťových institucích v současných podmínkách

Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 - Chodovec, Archivní 4

24. října 2017

Program viz níže
            
Účastnický poplatek 300,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

REGISTRACE NEJPOZDĚJI DO 15. října 2017 na: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/formular-krizove-plany

Těšíme se na setkání s Vámi!

Hezký den.

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií ČR

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 - Nové Město
Tel.: +420 224 210 037
E-mail: [log in to unmask]
http://www.cz-museums.cz


Český komitét Modrého štítu

ve spolupráci

s Národním archivem 

pořádá konferenci 

Krizové plány v paměťových institucích 
v současných podmínkách

Konferenční sál Národního archivu, Praha 4 - Chodovec, Archivní 4

24. října 2017

9.00-10.00	Registrace účastníků konference (foyer konferenčního sálu)
	
10.00-10.15	Uvítání účastníků konference a úvodní slovo
	Jana Součková, Český komitét Modrého štítu
	Eva Drašarová, Národní archiv
	
10.15 -10.45	Ochrana movitého kulturního dědictví z pohledu mezinárodní legislativy
	PhDr. Magda Němcová, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR
	
10.45-11.15	Závazky vyplývající z Haagské úmluvy : Bilance toho, co jsme úmluvě stále ještě dlužni
	Mgr. Jiří Vajčner, PhD., odbor památkové péče MK ČR
	
11.15-11.30	Aktuální trendy v oblasti kyberbezpečnosti
	Andrea Kropáčová, Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ
	
11.30-12.00	Preventivní konzervace digitálních nosičů : Současné technologie a jejich nároky
	Ing. Ivana Kopecká, Národní technické muzeum
	
12.00-12.30	Pulty centralizované ochrany a jejich úloha při ochraně význačných objektů
	pplk. Ing. Jan Řehořovský, Police ČR
	
12.30-13.00	Diskuze
	
13.00-14.00	Přestávka na oběd
	
14.00-14.30	Mezinárodní připravenost na havárie jako model pro vzdělávací projekty na regionální úrovni či místní úrovni
	Mgr. Anna Czajka, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (Centrální archiv ve Varšavě)
	
14.30-15.00	Záchrana dokumentů ze zříceného Městského archivu v Kolíně nad Rýnem : Pohled na fungování německého krizového řízení
	Mgr. Jiří Smitka, SOA Praha
	
15.00-15.30	Knihovny : Co děláte během živelné katastrofy? Srovnání doporučení a postupů z doby velkých povodní 2002 a současného stavu
	Mgr. Tomáš Foltýn a Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Národní knihovna ČR
	
15.30-16.00	Metodika uchování předmětů kulturní povahy - optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti : Koncepce, metodika, legislativa
	Ing. Pavel Jirásek, Technické muzeum v Brně
	
16.00-16.30	Spolupráce s Policií ČR při identifikaci dohledaných zcizených předmětů umělecko-historické povahy
	Ing. Šárka Radostová, Národní památkový ústav
	
16.30-17.00	Diskuze
	
17.00	Diskuze a ukončení konference
	

Účastnický poplatek 300 Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.


Registrace na seminář zde: http://skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/formular-krizove-plany

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager