LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Návrh novely zákona č. 101/2000 Sb. je na světě
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Mon, 28 Aug 2017 12:57:05 +0000
Content-Type:text/plain

Dlouho očekávaný návrh novely zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, byl v minulém týdnu oficiálně předložen ministrem vnitra ke schválení vládou a potažmo parlamentem v rámci zavedené legislativní praxe v ČR. Hlavním cílem předloženého návrhu zákona je zajistit soulad vnitrostátní právní úpravy s GDPR a tím splnit povinnost, která České republice plyne z členství v Evropské unii. Neprovedení takového kroku by znamenalo nesplnění závazků plynoucích z tohoto členství, což by ve svém důsledku mohlo vést k uvalení finančních sankcí ze strany EU.

Jednotná úroveň ochrany dat fyzických osob v celé Evropské unii deklarovaná v GDPR zamezí rozdílům bránícím volnému pohybu osobních údajů v rámci vnitřního trhu a poskytne všem subjektům, včetně mikropodniků, malých a středních podniků, právní jistotu a transparentnost. Fyzickým osobám ve všech členských státech pak zajistí stejnou úroveň značně posílených práv vymahatelných stejnými právními prostředky a správcům a zpracovatelům uloží povinnosti a úkoly prostřednictvím důsledného monitorování zpracování osobních údajů a rovnocenných sankcí ve všech členských státech.

Více na - https://www.gdpr.cz/blog/navrh-novely-zakona-c-1012000-sb-je-na-svete/ 

Pěkné léto

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager