LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: GO AND SEE: Podpora na cesty do zahraničí
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Fri, 28 Jul 2017 07:40:35 +0000
Content-Type:text/plain

Pokud jste profesionální umělec, teoretik, kurátor či kulturní manažer, právě pro Vás vyhlašuje Institut umění - Divadelní ústav další výzvu na podávání žádostí o příspěvek na cesty do zahraničí a podporu zahraničních kontaktů v rámci programu KRÁTKODOBÁ MOBILITA.
Program Krátkodobá mobilita zahrnuje obory scénická umění (včetně divadla, tance, nového cirkusu), hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu) a je určený k financování krátkých individuálních zahraničních cest. Výzva se vždy vyhlašuje dvakrát ročně prostřednictvím IDU. V rámci druhého kola musí být Vaše cesta uskutečněna v termínu od 1. 6. do 31. 12. 2017. Vyčleněná částka je celkem 679 000 Kč.

Cílem programu je podpora profesního růstu jednotlivců a mezinárodní výměna informací založená na účasti na odborných konferencích, seminářích, festivalech, výstavách, networkingu a dalších typech akcí.
V případě úspěšného podání Vám bude podpora udělená ve formě zpětného příspěvku na cestu a pobyt.
Deadline pro podávání přihlášek je 11. 9. 2017

Celý text vyhlášení, postup k přihlášení a všechny dokumenty naleznete na stránkách IDU - http://www.idu.cz/cs/kratkodoba-mobilita 
Kontaktní osobou je Pavel Štorek, [log in to unmask], tel. 224 809 116.

Pěkné léto

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager