LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sesterské knihovny NAPLE
From:Bartůňková Eva <[log in to unmask]>
Reply-To:Bartůňková Eva <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Jun 2017 08:16:16 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,
vedení programu Sesterské knihovny NAPLE https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/  bude na Twitteru zveřejňovat  originální aktivity pro veřejné knihovny v letním období, ať je vymyslely knihovny samy, jejich zřizovatelé, úřady na místní, regionální a národní úrovni. Nejedná se o další výkazy činnosti, ale pokud máte něco, co by podle Vás stálo za to popsat jako návod pro ostatní, zkuste přispět. Výsledkem by měla být kuchařka, ze které jiné veřejné knihovny (včetně Vás) mohou čerpat návody, nápady, postupy. Své případné příspěvky posílejte na [log in to unmask]
Více o zasílání příspěvků najdete na https://sisterlibrariesnaple.wordpress.com/promote-your-activities/.
S pozdravem


Eva Bartůňková
Studijní a informační oddělení
Knihovnický institut
Národní knihovna

TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager