LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotheca Academica 2017: registrace zahájena
From:Hana Landová <[log in to unmask]>
Reply-To:Hana Landová <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Jun 2017 09:09:41 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovoluji si vás upozornit, že byla zahájena registrace na konferenci
Bibliotheca Academica 2017, která se bude konat ve dnech 24. a 25. 10. v
Brně, v prostorách hotelu Avanti. Hostitelské role se v letošním roce
ujala Mendelova univerzita v Brně. 

Hlavním téma letošního ročníku zní: "Kvalita: smysl, kritéria,
hodnocení". Zkusíme se tedy společně zamyslet - v rámci přednášek,
diskusí a pracovních sekcí (ty budou letos nově tři) prvního
konferenčního dne - nad otázkami pojetí kvality ve vysokoškolských
knihovnách - a to i ve vazbě na celou univerzitu - nad jejím hodnocením
a zvyšováním. Zaměříme se i na otázky řízení a komunikace. V rámci
druhého dne budou představeny nejnovější trendy, které hýbají (nejen)
vysokoškolskými knihovnami u nás i v zahraničí. Program ještě ladíme,
ale většina je již ve finální podobě a věřím, že bude na co se těšit. Na
základě zpětné vazby z minulých ročníků, jsme se snažili zařadit i
přednášky a workshopy expertů, kteří nejsou přímo z VŠ
knihoven: pro novou inspiraci a zasazení vybraných problémů do širšího
kontextu.  
Kolegyně a kolegové z organizačního týmu MENDELU pro nás připravili i
velmi pestrý doprovodný program: prosím, věnujte pozornost zejména
programu na pondělní odpoledne/podvečer. Myslím, že letos bude stát za
to, přijet na BA o den dříve. Ale pozor, kapacita některých doprovodných
akcí je omezená! Samozřejmě nebude chybět ani společenský večer na závěr
prvního konferenčního dne. 

Podrobné informace k odbornému programu, doprovodným akcím a ubytování,
stejně jako registrační formulář, najdete na
http://www.akvs.cz/akce/ba-2017/ 

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, prosím, využijte následující
kontakty: http://www.akvs.cz/akce/ba-2017/informace/

Velmi se těšíme na setkání s vámi v Brně! 

Za organizační výbor BA 2017, 

Hanka Landová 


PhDr. Hana Landova, Ph.D. 
Předsedkyně výkonného výboru
www.akvs.cz


--------------

Obsah tohoto e-mailu a všechny připojené soubory jsou důvěrné a mohou
být chráněny zákonem. Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi
a jiné osoby do něj nejsou oprávněny nahlížet či s ním jakkoliv
nakládat, jinak se dopustí protiprávního jednání. V případě, že
nejste adresátem tohoto e-mailu, prosíme o jeho vymazání a o podání
e-mailové zprávy.

The content of this e-mail and any attached files are confidential and
may be legally privileged. It is intended solely for the addressee.
Access to this e-mail by anyone else is unauthorized. If you are not the
intended recipient, any disclosure, copying, distribution or any action
taken or omitted to be taken in reliance on it, is prohibited and may be
unlawful. In this case be so kind and delete this e-mail and inform us
about it.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager