LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: FW: [IFLASUBJ] Last Reminder Early Bird Registration (closes 30 June): Faceted Classification Today, London 14-15 September
From:Balíková Marie <[log in to unmask]>
Reply-To:Balíková Marie <[log in to unmask]>
Date:Tue, 27 Jun 2017 05:10:28 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den, 
 
Důležité upozornění pro zájemce, kteří zvažují účast na semináři o klasifikačním systému MDT, který se koná 14.-15. září 2017 v Londýně. 
 
Zdravím 
 
Marie Balíková 
 
odd. národních věcných autorit 
a věcného zpracování 
Národní knihovna České republiky 
Centrální depozitář 
Sodomkova 2/1146 
102 00 Praha 15 – Hostivař 
tel. +420 221663352 
e-mail: [log in to unmask] 
 
 
TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ. 
 
 
  
 
-----Original Message----- 
From: Aida Slavic [mailto:[log in to unmask]]  
Sent: Monday, June 26, 2017 11:00 PM 
To: [log in to unmask] 
Subject: [IFLASUBJ] Last Reminder Early Bird Registration (closes 30 June): Faceted Classification Today, London 14-15 September 
 
===== Early Bird Registration (closes 30 June 2017) ===== 
 
The International UDC Seminar 2017 
FACETED CLASSIFICATION TODAY: theory, technology and end users 
   
DATE:	 14-15 September 2017 
VENUE: Wellcome Collection 
	183 Euston Road 
	London, United Kingdom 
WEBSITE:    http://seminar.udcc.org/2017/ 
CONTACT:    [log in to unmask] 
 
UDC Seminar 2017 revisits faceted analytical theory as one of the most influential methodologies in the development of knowledge organization systems. 
 
We invite information professionals, researchers, lecturers in library and information science and computer science as well as controlled vocabulary developers and designers to join us in discussing important issues related to 'facets' and their application in information organization and discovery. 
 
Various aspects of facet analysis will be discussed by the most eminent authors in the field of knowledge organization and classification: Richard Smiraglia, Vanda Broughton, Birger Hjorland, Claudio Gnoli, Joseph Tennis, Martin Fricke, Dagobert Soergel, Rebecca Green, Rick Szostak, A.R.D. Prasad, et al. 
 
The conference proceedings will be published by Ergon and distributed at the conference. 
   
To learn more about the conference programme and to register, go to the conference website http://seminar.udcc.org/2017/ 
 
Early bird registration opens 15 May 2017: 
€250 early bird fee, students €220 (closes on 30 June) 
€290 regular fee, students €250 
 
About the organizer: "Faceted Classification Today" is the sixth biennial conference in a series of International UDC Seminars organized by the Universal Decimal Classification Consortium (UDC Consortium). UDCC is a not-for-profit organization, based in The Hague, established to maintain and distribute the UDC and to support its use and development (http://www.udcc.org). UDC is one of the most widely used knowledge organization systems in the bibliographic domain. 
 
--- 
UDC Consortium 
PO Box 90407 
2509 LK The Hague 
The Netherlands 
--- 
Web: http://www.udcc.org 
Email: [log in to unmask] 
______________________ 
* International UDC Seminar 2017 - London, 14-15 September -  http://seminar.udcc.org/2017/ 
* UDC Online Hub (6 languages):  http://www.udc-hub.com/index.php 
* UDC Summary (56 languages): http://www.udcsummary.info/php/index.php 
 
The Universal Decimal Classification (UDC) is the world's foremost multilingual classification scheme for all fields of knowledge, a sophisticated indexing and retrieval tool ______________________ 
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager