LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: nabidka kurzů pro knihovníky
From: dilhofova <[log in to unmask]>
Reply-To:dilhofova <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Jun 2017 14:28:08 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Moravská zemská knihovna v Brně otevírá další ročník kurzů knihovníků 
dané profesní kvalifikace, navazující na dřívější podobu 
rekvalifikačních knihovnických kurzů.
Kurzy jsou prezenční, akreditovány MŠMT a budou probíhat 1x týdně od 
20.září 2017 do 11. dubna 2018.
V současné době nabízíme kurzy:
     Knihovník akvizitér,
     Knihovník katalogizátor,
     Knihovník pracovník správy fondů,
     Knihovník v přímých službách,
     Referenční knihovník
Přihlášky a podrobnější informace najdete zde: 
https://www.mzk.cz/pro-knihovny/vzdelavani-knihovniku/zkousky-knihovnicke-kurzy-dle-narodni-soustavy-kvalifikaci

Cílem kurzů je připravit absolventy na úspěšné složení zkoušek dle 
Národní soustavy kvalifikací.

Těšíme se na Vaši účast,
Adéla Dilhofová
-- 
Mgr. Adéla Dilhofová

Moravská zemská knihovna v Brně
Oddělení vzdělávání a krajské metodiky
Kounicova 65a, 601 87 Brno
tel.: 541 646 126
e-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager