LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Projekt Enumerate - dotazník
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Mon, 12 Jun 2017 12:07:06 +0000
Content-Type:text/plain

Vážená kolegyně, vážený kolego,

jménem společenství archivů, knihoven a muzeí Vás žádáme o pomoc formou účasti na tomto dotazníku. V posledních letech roste poptávka po spolehlivých datech o digitalizaci, přístupu k digitálním sbírkám kulturního dědictví a dlouhodobé ochraně digitálních materiálů kulturního dědictví.

* digitalizační činnosti
* cena digitálních sbírek
* přístup a využití digitálních sbírek
* ochrana digitalizovaných materiálů označených jako kulturní dědictví

Tento dotazník navazuje na úspěšné průzkumy ENUMERATE provedené v roce 2012, 2013 a 2015, a je navržen tak, aby poskytl informace o přístupech Vaší vlastní instituce, jakož i o politikách na národní a evropské úrovni. Společným úsilím můžeme ovlivnit investice do našich aktivit v oblasti digitalizace. 

Dotazník je organizován sítí ENUMERATE, která je součástí Europeany. Dotazník je distribuován tisícům institucí v celé Evropě.

Anonymita získaných dat je přísně zachovávána. Vámi sdělené informace budou zveřejněny způsobem, který neumožní zpětně Vaši instituci identifikovat. Údaje jsou použity zejména ke stanovení statistické míry pokroku digitalizace v evropských zemích. 
Tento dotazník obsahuje 37 otázek. 

Čas nezbytný k zodpovězení těchto otázek bude do značné míry záviset na dostupnosti manažerských informací o činnostech spojených s digitalizací. Pokud tyto informace nemáte přímo k dispozici, může jeho vyplnění obnášet další dotazování v rámci Vaší instituce, avšak z tohoto úsilí bude mít užitek nejen Vaše instituce, ale i společenství evropských paměťových institucí.

Doufáme, že se Vám podaří tento dotazník vyplnit do 15. června 2017. Dotazník je sestaven tak, abyste v kterémkoli okamžiku mohli práci přerušit a kdykoliv se k ní zase vrátit.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně otázek v dotazníku nebo jakýchkoli záležitostí týkajících se obecně průzkumu, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené níže,
Dovolte nám, abychom vám předem poděkovali za Vaši laskavou pozornost a podporu.

Dotazník je uveden na - http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/ENUMERATE/other_documentation/czech.pdf 

Více informací o projektu ENUMERATE a jeho síti získáte na: pro.europeana.eu/enumerate 

Zprávu s hlavními zjištěními předchozích průzkumů lze stáhnout zde: pro.europeana.eu/enumerate/statistics/results 

Se srdečným pozdravem, tým projektu ENUMERATE
[log in to unmask]
[log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager