LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Seminář Digitální demence? Ano nebo ne?
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Tue, 2 May 2017 10:48:04 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové, 
 
SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR pro vás připravil seminář Digitální demence? Ano nebo ne? dne 15. června v Klementinu, učebna č. 145, začátek v 10.00 hod. 

Ing. Iva Pekníková /Městská knihovna Litomyšl/:

Používání digitálních médií - škodí nebo může být i prospěšné? Kdy a pro koho? Přednáška se snaží odpovědět na otázky, co dělají tyto přístroje s životy našich dětí, nás samotných, našich rodičů? Jaká je jejich role ve výuce? Jak se učí děti, jak se učí dospělí? Jaký mají vliv na čtení a chápání textu? Vychází především z knih M. Spitzera "Digitální demence" a "Kybernemoc", také z diskuzí a článků Stanfordské univerzity a dalších zdrojů.
 
PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. /Univerzita Karlova/:

Cílem semináře je přiblížit účastníkům situaci, která ve vzdělávání v oblasti digitálních technologiích v ČR panuje. Součástí je představení vybraných trendů a inovací, které ovlivňují vzdělávání a učení žáků (nejen) ve školách, zejména mobilní dotyková zařízení, cloudové technologie, individualizace výuky... Zazní shrnutí přínosů a rezerv, které technologie do vzdělávání přinášejí a moderní koncept digitální gramotnosti. Představeny budou i základy chystané revize rámcových vzdělávacích programů v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení.
 
Účastnický poplatek činí 200,-Kč pro členy SKIP a 300,- Kč pro nečleny SKIP, přihlášky prosím posílejte na moji e-mailovou adresu: 
 
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. 
Národní knihovna ČR 
Klementinum 190 
110 00 Praha 1 
 
Tel: +420/221 663 333 
email: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager