LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: PRUZKUM věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven - do 31.5.2017
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 9 May 2017 04:13:18 +0000
Content-Type:text/plain

Kolegyně a kolegové,

obracíme se na Vás s prosbou o účast v "Průzkumu věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven" Průzkum je určen všem knihovnám s výjimkou malých neprofesionálních knihoven, které provozují obce. Za každou knihovnu by měl být vyplněn jeden dotazník. Průzkum provádí Národní knihovna ČR s pověřením Ministerstva kultury ČR.

Podrobné informace o průzkumu najdete na
http://ipk.nkp.cz/akce/ipk/ipk/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum_2012.htm

Dříve než budete vyplňovat webovou podobu dotazníku, doporučujeme si dotazník stáhnout ve Wordu http://ipk.nkp.cz/docs/Dotaznk2017_DEF_8_5_2017.docx a údaje si připravit. Postup při vyplňování dotazníku, viz též níže.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 31. května 2017.

S dotazy se obracejte na [log in to unmask] nebo [log in to unmask]

Děkujeme za spolupráci a pomoc

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Postup při vyplňování dotazníku:

1.	Doporučujeme, aby si knihovna nejdříve prohlédla dotazník ve Wordu a alespoň některé údaje si promyslela a předvyplnila http://ipk.nkp.cz/docs/Dotaznk2017_DEF_8_5_2017.docx. Bez přípravy nelze dotazník zpravidla správně vyplnit.

2.	Knihovna se poprvé musí na vstupní stránce registrovat https://www.benchmarkingknihoven.cz/dotaznik2017/

3.	Zadá povinně vše, co je červeně označeno

4.	Evidenční číslo knihovny zadávají pouze ty knihovny, které jsou provozovány obcí, městem nebo krajem. Uvedením evidenčního čísla se do dotazníku načtou některé údaje ze statistického výkazu knihovny. To knihovně zajistí tu výhodu, že se jí některá data načtou ze sběru statistiky. Později už evidenční číslo (stejně jako název knihovny) nelze měnit! Pozor evidenční číslo se MUSÍ zadávat pouze to bez lomítka a bez roku. Tzn. např. 2450 a nikoliv 2450/2002!

5.	Evidenční čísla najdete v Centrálním adresáři knihoven      http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/souborny-katalog-cr/adresar-knihoven-1 V záznamu klikněte na "Úplný záznam".

6.	Ostatní knihovny evidenční číslo nevyplňují!

7.	Vyberte si typ knihovny. Později už typ nelze měnit! Určení typu knihovny je důležité, protože některé typy knihoven vyplní jen některé části dotazníku!

8.	Potom odešlete registraci.

9.	Na uvedený email přijde potvrzení registrace a heslo, kterým se knihovna přihlásí.

10.	Po přihlášení je možno dotazník vyplňovat. Při konci vyplňování nebo při přerušení práce je nezbytné dotazník uložit.

11.	Pokud se následně přihlásíte stejným emailem a heslem, můžete údaje dále doplňovat i upravovat. Na konci potvrďte definitivním uložením.

12.	Knihovny provozované obcí nebo městem s počtem maximálně 5 pracovníků nevyplňují otázku č. 6.

13.	Vysokoškolské knihovny, které nevyužívají Katalog prací, nevyplňují údaje o platech v otázce č. 9. Pro jejich potřebu je k dispozici otázka č. 10.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager