LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: nabídka zaměstnání
From:Bartůňková Eva <[log in to unmask]>
Reply-To:Bartůňková Eva <[log in to unmask]>
Date:Wed, 19 Apr 2017 09:51:22 +0000
Content-Type:text/plain

Národní knihovna - Knihovnický institut  hledá pracovníka/pracovnici pro agendu Knihovny knihovnické literatury. Požadavky:  SŠ. Výhodou je zkušenost s prací v malé odborné knihovně, znalost katalogizace a odborné knihovnické vzdělání. Věk nerozhoduje. Nabízíme:  plat ve třídě T10, zaměstnanecké benefity (např. stravenky, průkazka AMG, pět týdnů dovolené).
Kontakt [log in to unmask]

Eva Bartůňková
Studijní a informační oddělení
Knihovnický institut
Národní knihovna

TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager