LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: FW: Příprava průzkumu věkové, vzdělaností a mzdové struktury zaměstnanců knihoven v ČR
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Wed, 12 Apr 2017 10:33:47 +0000
Content-Type:text/plain

Prosíme o trpělivost ve vztahu k ohlášenému průzkumu, NIPOS se zatím nepodařilo zprovoznit dotazník, jakmile bude k dispozici, všem to oznámíme. Zatím je možné si údaje připravovat.

Díky za pochopení

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Richter Vít
Sent: Monday, March 13, 2017 8:11 AM
To: [log in to unmask]
Subject: [knihovna] Příprava průzkumu věkové, vzdělaností a mzdové struktury zaměstnanců knihoven v ČR

Kolegyně a kolegové,

příští týden zahájí Knihovnický institut NK ČR na základě pověření MK ČR průzkum věkové, vzdělaností a mzdové struktury zaměstnanců knihoven v ČR. Minulé průzkumy tohoto typu se uskutečnily v letech 1998, 2004 a 2011/12, viz zprávy z průzkumů na: http://ipk.nkp.cz/akce/ipk/ipk/statistika-pruzkumy-dokumenty/pruzkumy/pruzkum_2012.htm

Výsledky průzkumu budou využity pro nové koncipování systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců knihoven, pro přípravu změn Katalogu prací a také pro argumentaci za zvýšení mzdového ohodnocení zaměstnanců knihoven. Výsledky srovnání bude možno také využít pro porovnání a korigování chybného zařazení zaměstnanců. 

Průzkum proběhne pomocí webového dotazníku, který připravuje NIPOS. Každá knihovna bude mít svůj dotazník, vstupním údajem bude evidenční číslo knihovny na MK ČR. Z knihoven provozovaných obcí se průzkumu zúčastní pouze profesionální knihovny. Současně máme zájem, aby se průzkumu zúčastnil co největší počet specializovaných knihoven - zdravotnických, výzkumných, vysokoškolských, muzejních, zemědělských a dalších.

Důvěrnost všech uvedených údajů je garantována a bez souhlasu knihovny nebudou nikde zveřejněny její individuální údaj.

Dotazník má celkem 15 otázek. Pro menší knihovny nebude jeho vyplnění složité, ale u větších knihoven bude vyplnění vyžadovat určitou přípravu. Na stránce  http://ipk.nkp.cz/docs/Dotaznk2017_Navrh5.pdf
je k dispozici návrh dotazníku, podle kterého je připravována jeho webová podoba. Zde se můžete s obsahem dotazníku seznámit a připravit si s předstihem podklady pro jeho vyplnění.

Pokud narazíte na něco nejasného, napište na [log in to unmask], abychom mohli zveřejnit často opakované dotazy.

Těšíme se na spolupráci

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager