LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Zpravodaj U nás 1/2017
From:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Reply-To:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 Mar 2017 12:30:14 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že na adrese: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Aktualni-cislo.aspx naleznete aktuální jarní číslo zpravodaje U nás.

Z obsahu:

V rubrice "Šumné knihovny" Vás pozveme do znovuzrozené knihovny v Lázních Bělohradě, do Knihovny Jičínska roku 2016, do lánovské knihovny spojené s informačním centrem a nakonec do královéhradecké Biskupské knihovny."Naše téma" se věnuje tématu roční krajské knihovnické kampaně - digitalizaci v knihovnách. Podívali jsme se na vlastní pojem digitalizace a vysvětlili, z jakých procesů se skládá. Pozornost je věnována rovněž podprogramu VISK 7 a jeho využití knihovnami v Královéhradeckém kraji.V rubrice "Nové trendy" se věnujeme Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků, jež byla schválena a doporučena k realizaci ÚKR dne 5. 12. 2016. Na konci loňského roku také spatřila světlo světa metodická příručka pro práci knihoven se seniory. Poslední článek rubriky seznamuje s novým uživatelským rozhraním SVK HK pod názvem Primo."Zaujalo nás" čtvrtstoletí nakladatelství Gaudeamus Univerzity Hradec Králové.V rubrice "Jak na to" se věnujeme zásadám bezpečného používání internetu. O zkušenosti s certifikací Handicap Friendly se podělila Knihovna města Hradce Králové, jež je třetí knihovnou v ČR, která oficiálně splňuje požadavky standardu.V rubrice "Stalo se"  přinášíme informace o čtvrtém ročníku Královéhradecké knihovnické konference. Nahlédnete do knihoven v Novém Městě nad Metují, Podbřezí či do Státního oblastního archivu v Zámrsku, kam se vydali knihovníci v rámci výjezdního setkání okresu Náchod. Dozvíte se, jak se slavil Den poezie v Královéhradeckém kraji. Prostřednictvím Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně se máte možnost seznámit s Virtuální univerzitou třetího věku či s projektem Hledači knih.V rubrice "Okénko" nahlédneme do knihovny v dánském Randers. Následuje druhá část článku o detektivních románech a thrillerech.Rubrika "Doporučujeme do vašich fondů" seznamuje s knihou "Literární průvodce Hradcem Králové". Na konci roku 2016 vyšla také kniha "Zvič naslouchá příběhům", která obsahuje 89 pověstí z Královédvorska.V rubrice "Z knihovnických organizací" pokračujeme v představování odborných orgánů SKIP, tentokrát se jedná o Klub lékařských knihoven. Zaměřili jsme se také na spolupráci zdravotnických knihoven v rámci sítě VISZ (Veřejné informační služby ve zdravotnictví). Poslední příspěvek rubriky se zabývá seminářem Klubu dětských knihoven SKIP 08 Východní Čechy, který byl spojený s questingem.Novinkou je rubrika "Z dějin knihovnictví v našem kraji", kde se zájemci mohou dočíst o historii regionálních funkcí na Královéhradecku.Rubrika "Kdo je" nabízí tentokrát několik medailonků. První přináší osobní pohled na Markétu Tučkovou, knihovnici oceňované knihovny v Batňovicích. Dále připomínáme významné jubileum kolegyně Mgr. Olgy Halamové z Univerzitní knihovny Univerzity Hradec Králové. Přinášíme rozhovor s vedoucí metodického oddělení Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, Helenou Vejvarovou. Představujeme služebně nejmladší členku redakční rady Mgr. Martu Staníkovou, ředitelku Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem a předsedkyni KDK SKIP 08 Východní Čechy."Tipy a náměty" zvou na 21. ročník Knihovnické dílny v Jičíně.Za redakční radu zpravodaje U nás Vám přeje příjemné čtení

Andrea SoučkováMgr. Andrea Součková

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Oddělení služeb knihovnám

Hradecká 1250

500 03, Hradec Králové

tel.: 494 946 224

mobil: 702 292 317

e-mail: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager