LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Veřejné připomínky k návrhu Prováděcí směrnice Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 2005 UNESCO - připomínky do 15. března
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 9 Mar 2017 07:33:43 +0000
Content-Type:text/plain

Vyzýváme představitele občanské společnosti v oblasti kultury k zapojení se do připomínkového procesu k návrhu 

Prováděcí směrnice Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů 2005 UNESCO na téma implementace úmluvy v digitálním prostředí.
Konečný návrh směrnice bude schválen na bienální konferenci členských stran Úmluvy v červnu 2017.

Praktické zkušenosti zástupců občanské společnosti v oblasti kultury jsou užitečným přínosem pro formulace konečného návrhu směrnice. Připomínky k přiloženému návrhu směrnice proto prosím zasílejte do 15. března 2017 na adresu [log in to unmask]

Návrh směrnice zde: 
http://www.idu.cz/media/document/2-draft-operational-guidelines-on-the-implementation-of-the-convention-1.pdf
http://www.idu.cz/media/document/2-draft-operational-guidelines-on-the-implementation-of-the-convention.doc

Více o Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů UNESCO zde:
http://en.unesco.org/creativity/convention
a v českém jazyce zde: http://www.idu.cz/cs/unesco

Děkujeme za spolupráci
Pavla Petrová
Ředitelka IDU a PQ

Judita Hoffmanová
Oddělení komunikace a marketingu
Communication and Marketing Department
Institut umění - Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute
Celetná 17 | 110 00  Praha 1
M +420 721 721 238
E  [log in to unmask]
 
www.idu.cz
www.theatre.cz
www.nocdivadel.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager