LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: nabídka volného místa - rešeršér
From:Košťálová Karolína <[log in to unmask]>
Reply-To:Košťálová Karolína <[log in to unmask]>
Date:Mon, 6 Feb 2017 11:45:40 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, 

Národní knihovna ČR, Oddělení referenčních a meziknihovních služeb  nabízí volné místo na pozici "knihovník - rešerér".

Podrobnosti najdete na stránkách NK ČR: http://www.nkp.cz/o-knihovne/zakladni-informace/volna-mista. 

Termín  pro odevzdání přihlášek je 19. 2. 2017.

S pozdravem

Karolína Košťálová
Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Národní knihovna České republiky 
Klementinum 190, Praha 1
[log in to unmask] | www.nkp.cz
Tel: +420 221 663 linka 161
Budova: A Klementinum, Místnost: 63TENTO E-MAIL NEMÁ POVAHU OBCHODNÍ NABÍDKY, PŘIJETÍ NABÍDKY S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU SE VYLUČUJE. TENTO MAIL NEMÁ POVAHU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE. VEŠKERÁ KOMUNIKACE MEZI STRANAMI MUSÍ BÝT PROVEDENA PÍSEMNĚ S TÍM, ŽE DOKUD NENÍ JAKÝKOLIV ÚKON A JEHO OBSAH POTVRZEN DRUHOU STRANOU, NELZE JEJ POVAŽOVAT ZA JEDNÁNÍ, KTERÉ BY OSOBĚ, KTERÁ JEJ UČINILA, ZAKLÁDALO JAKÉKOLIV NÁROKY VŮČI DRUHÉ STRANĚ.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager