LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Periodiká v minulosti a súčasnosti
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 27 Feb 2017 12:37:45 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v mene kabinetu retrospektívnej bibliografie si Vás dovoľujeme osloviť s ponukou prednášať alebo zúčastniť sa na pripravovanej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 12. - 13. septembra  2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
Ústredná téma pripravovanej konferencie: 

Periodiká v minulosti a súčasnosti

Podrobnejšie informácie o konferencii a jej odborných témach nájdete v priloženej Výzve pre prednášateľov.  

Záujemcov o prednesenie odborného príspevku prosíme o registráciu prostredníctvom online formulára  na adrese:
https://docs.google.com/forms/d/1SKonmipwChr49StlfRQiEU3ALV2xbcypsu33Q4NlpAo/viewform?edit_requested=true

Termín registrácie názvu a abstraktu prednášky: 30. 3. 2017
Potvrdenie o zaradení prednášky do programu konferencie: 18. 4. 2017

Veríme, že Vás tematické zameranie pripravovanej vedeckej konferencie osloví a pripojíte sa ku kolektívu prednášateľov. 

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na  kontaktné osoby uvedené v texte výzvy.

Ak uvážite, že by téma konferencie mohla byť atraktívna i pre Vašich kolegov v iných knižniciach alebo  kultúrno-výskumných inštitúciách, uvítame, ak budete text výzvy pre prednášateľov šíriť v rámci Vašich kontaktov.

Tešíme sa na spoluprácu a stretnutie v Univerzitnej knižnici v Bratislave.
S pozdravom
Mgr. Zlatica Pytlová
vedúca  kabinetu retrospektívnej bibliografie
Univerzitná knižnica v Bratislave
Michalská 1
814 17 Bratislava

tel.: 02/20 466 551

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager