LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: NÁRODNÍ KONCEPCE DLOUHODOBÉ OCHRANY DIGITÁLNÍCH DAT V KNIHOVNÁCH
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Feb 2017 11:40:20 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,

Ústřední knihovnická rada na svém posledním zasedání schválila "NÁRODNÍ KONCEPCI DLOUHODOBÉ OCHRANY DIGITÁLNÍCH DAT V KNIHOVNÁCH" a doporučila její realizaci. Koncepce představuje souhrn doporučení a záměrů, které by měly směřovat k tomu, aby knihovny byly schopny dlouhodobě uchovat svá dat. Dík patří všem, kteří se na Koncepci podíleli.
Koncepce je ke stažení na http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/digitalizace

Zdraví

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager