LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 9 Jan 2017 08:53:29 +0000
Content-Type:text/plain

Nová definice registrovaného uživatele pro vykazování statistiky platná od 1. 1. 2017
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/nova-definice-registrovaneho-uzivatele-pro-vykazovani-statistiky-platna-od-1.-1.-2017

Po řadě diskuzí a po dohodě s krajskými metodiky jsme se rozhodli změnit (zpřesnit) definici "registrovaného uživatele" pro statistický výkaz veřejné knihovny KULT (MK 12-01) a to s platností od 1. 1. 2017. Viz nová definice níže. 

Změna spočívá především ve způsobu vykazování uživatelů, jejichž platná registrace přechází do následujícího roku. 

Příklad: Uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

Automatizované knihovní systémy umožňují několik způsobů zápisu registrovaného uživatele pro potřeby statistiky. Z těchto důvodů je nezbytné, aby si knihovny zkontrolovaly způsob nastavení svého systému a případně nastavení změnily tak, aby odpovídalo nové definici. Pokud to knihovna nezvládne sama, doporučujeme kontaktovat dodavatele systému.

Firma KpSys provedla aktualizaci svého systému VERBIS, tak, že bude prioritně nastaveno počítání uživatelů podle nové definice.

Firma LANIUS poskytla stručný návod pro systém CLAVIUS, viz na
http://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/nova-definice-registrovaneho-uzivatele-pro-vykazovani-statistiky-platna-od-1.-1.-2017

Nová definice registrovaného uživatele platná od 1. 1. 2017:

19.  Registrovaný uživatel
Fyzická nebo právnická osoba, která měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která si oprávněně půjčovala dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívala další knihovnické a informační služby. Registrace může být provedena za přítomnosti osoby v knihovně nebo pro některý typ služeb dálkově prostřednictvím internetu. Tato fyzická nebo právnická osoba se v jedné knihovně započítává pouze jednou ve vykazovaném roce.
Do počtu registrovaných uživatelů se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.

Příklad: uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

20.       Neregistrovaný uživatel
Fyzická nebo právnická osoba, která není ve vykazovaném období registrována v knihovně, ale která využije některou službu v knihovně, která není vázána na registraci (např. prezenční výpůjčky, přístup na internet, vzdělávací nebo kulturní akci).

21.       Registrovaný uživatel do 15 let
Fyzická osoba, která nedosáhla věku 15 let a měla během alespoň části vykazovaného období platnou registraci v knihovně (nově založenou, obnovenou, nebo platnou z minulého období), a která je oprávněna si půjčovat dokumenty (absenčně i prezenčně) z fondů knihovny, anebo využívat další knihovnické a informační služby. Registrace je podmíněna souhlasem zákonného zástupce. Tato osoba se v jedné knihovna započítává pouze jednou ve vykazovaném roce. Věkem do 15 se myslí situace, kdy v období od 1. ledna do 31. prosince osoba nedovršila věk 15 let, tj. neměla v daném roce své 15 narozeniny.
Do počtu registrovaných uživatelů do 15 let se započítává i uživatel, který měl platnou registraci z uplynulého roku, a který provedl v průběhu běžného roku alespoň jednu transakci zaznamenanou knihovním systémem, např. výpůjčka, vrácení, prodloužení výpůjční lhůty, rezervace apod. I v tomto případě platí, že uživatel může být registrován v kalendářním roce pouze jednou.
Příklad: uživatel se registruje v listopadu roku 2016, v únoru 2017 si půjčí knihu a bude mu pro potřeby statistiky potvrzena registrace pro rok 2017. V listopadu 2017 mu projde roční registrace a požádá o její prodloužení. V tomto případě se obnovená registrace pro potřebu statistiky v roce 2017 nezapočítává, ale započte se v roce 2018 při první výpůjčce.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager