LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Návrh na poplatky za MVS do novely knihovního zákona
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 23 Jan 2017 10:41:32 +0000
Content-Type:text/plain

Návrh na poplatky za MVS do novely knihovního zákona:

V souvislosti s přípravou novely knihovního zákona Ústřední knihovnická rada doporučila dvě možné varianty financování, respektive poplatků v systému meziknihovních výpůjčních služeb:

VARIANTA. 1: (4) Meziknihovní služby jsou financovány ze státního rozpočtu, ze kterého se hradí náklady na poštovné. (MVS je pro uživatele bezplatné, knihovny si nic nezúčtovávají)

VARIANTA. 2: (4) Zákon stanoví MOŽNOST úhrady poplatku za MVS ze strany uživatele (rozhoduje knihovna) a MOŽNOST zúčtování plateb mezi žádající a dožádanou knihovnou. Prováděcí právní předpis STANOVÍ VÝŠI POPLLATKU za jednotlivé způsoby vyřízení žádosti o meziknihovní službu a způsob jejich rozdělení mezi knihovny

Návrh prováděcího předpisu: "Pokud je žádost o zprostředkování knihovního dokumentu vyřízena jeho zapůjčením, polovina tohoto poplatku náleží žádající knihovně a polovina dožádané knihovně. Žádající knihovna není povinna po svém uživateli poplatek požadovat, i v takovém případě je však povinna uhradit část náležející dožádané knihovně. Dožádaná knihovna se může části poplatku, která jí náleží, vzdát ve prospěch knihovny žádající. Výše poplatku za zprostředkování knihovního dokumentu jeho zapůjčením činí . Kč (pevně stanovená částka)."

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager