LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Březen měsíc čtenářů 2017 - registrujte své akce
From: Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Reply-To:Giebisch Roman <[log in to unmask]>
Date:Tue, 17 Jan 2017 07:21:07 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně a kolegové,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje osmý ročník akce Březen - měsíc čtenářů.  Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách. Za pomoc s distribucí plakátů všem krajským knihovnám velmi děkujeme. Plakáty jsou ke stažení na webu SKIPu goo.gl/RNnpe. 

Knihovny své akce mohou registrovat na -  http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/brezen-mesic-ctenaru-2017. 

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni. 

Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2017 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého "Čtenáře roku". V tomto roce hledáme nejlepší čtenářskou BABIČKU. Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle tohoto základního kritéria zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svoji čtenářskou babičku!

Nejen INSPIROMAT pro knihovny k NEJLEPŠÍ BABIČCE naleznete na - http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/brezen-mesic-ctenaru-2017 

krásný den přeje

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: [log in to unmask]
www.nkp.cz

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager