LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vyúčtování dotací z programu VISK a K21 do 15.1.2017 NEZAPOMEŇTE
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 Dec 2016 11:19:40 +0000
Content-Type:text/plain

P Ř I P O M Í N Á M E

Vyúčtování dotací z programů Ministerstva kultury ČR VISK a K21 je nutné odevzdat do 15. ledna 2017 (rozhoduje razítko pošty, při osobním doručení razítko podatelny).

Doklady o vyúčtování je možné poslat také datovou schránkou, ale na dokladu musí být podpis ředitele, starosty či jiné kompetentní osoby.
Vše o zasílání elektronických zpráv na MK je na https://www.mkcr.cz/kontakty-6.html

Pokyny pro vyúčtování najdete na jednotlivých podprogramech VISK http://visk.nkp.cz/ pro K21 na http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Nejpozději do 15. února 2017 je nutné vrátit nevyčerpané finanční prostředky na depozitní účet MK ČR č. 6015-3424001, dispoziční kód 0710.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager