LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: CzechELib
From: Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Reply-To:Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Date:Fri, 23 Dec 2016 09:43:44 +0100
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dvacátého prosince jsem dostal dva předčasné dárky pod stromeček:

odpoledne jsem dostal zprávu, že "dnes byl Vám vydán právní akt. Projekt 
bude do stavu fyzické realizace převeden dne 1. 1. 2017."

a týž den nad ránem se narodila Antonie, moje sedmé vnouče.

Klidné svátky a hodně sil a dobré nálady do nového roku všem přeje

Martin Svoboda

-- 

_____________________________________________________
  
  Martin Svoboda, ředitel, Národní technická knihovna
   Technická 6, 160 80  Praha 6 - Dejvice
   tel  232 002 402   fax 232 002 550
   gsm  777 063 910   http://www.techlib.cz
  "Všecko, cožby našla ruka tvá k činění, vší silou
   svou konej; nebo není práce ani důmyslu ani umění
   ani moudrosti ve hrobě, do něhož se béřeš" Kaz 9.10
_____________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager