LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Zpravodaj U nás 4/2016
From:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Reply-To:Součková Andrea <[log in to unmask]>
Date:Tue, 20 Dec 2016 15:10:39 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že na adrese: http://www.svkhk.cz/Pro-knihovny/Zpravodaj-U-nas/Aktualni-cislo.aspx naleznete aktuální zimní číslo zpravodaje U nás.

Z obsahu:

Knihovna města Hradce Králové v letošním roce slaví 120 let od svého založení. Jak toto výročí oslavila si můžete přečíst v rubrice "Šumné knihovny".  Následuje shrnutí dvou roků působení ředitelky Městské knihovny v České Skalici. V Opočně se v rámci dotační programu Knihovna 21. století pustili do zajímavého projektu s názvem "Audiokniha je prima!". Prostřednictvím zpravodaje můžete také nahlédnout do činnosti knihovny v Albrechticích nad Orlicí anebo se přesvědčit, jaké půvaby skrývá knihovna Univerzity Hradec Králové.

"Naše téma" je po celý rok věnováno krajské knihovnické kampani, jejíž motto zní: "Vzděláváme pro život". V zimním čísle jsme se zaměřili na vzdělávání seniorů. Úvod je věnován základnímu vhledu do problematiky, včetně informací o sekci 60+ a standardu "Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům". Následuje příspěvek o klubu seniorů při Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, nezapomněli jsme ani na trénování paměti, počítačové kurzy či Virtuální univerzitu třetího věku.

V rubrice "Nové trendy" se zabýváme sdílením knih. Řeč je nejen o známých knihobudkách, projektu Kniha do vlaku, ale i o dalších iniciativách.

Rubrika "Zaujalo nás" se zabývá audioknihami, jež získávají stále více na popularitě.

V rubrice "Jak na to" se zamýšlíme nad tím, jak uspořádat interiér knihovny, aby byl funkční a zároveň účelně využitý. Článek také odpovídá na otázku, jak se vypořádat s dispozicí i ve velmi malé knihovně. O své zkušenosti s psaním knihy a jejím vydáním se podělila jedna z knihovnic našeho kraje. Můžete se také těšit na závěr série článků o Standardu Handicap Friendly.

V rubrice "Stalo se"  přinášíme informace o průběhu slavnostního Setkání knihovnic a knihovníků, při jehož příležitosti byly uděleny tituly krajský knihovník/knihovnice roku. Z pestrého množství aktivit, které knihovny realizovaly v rámci celostátní akce Týden knihoven, jsme pro Vás vybrali knižní veletrh, jež organizovala knihovna UHK. Hradec Králové se po valné hromadě SKIP ČR stal místem dalších celostátních setkání knihovnic a knihovníků. Krajské město hostilo  také knihovníky z muzeí a galerií a poté kolegy z veřejných a odborných hudebních knihoven. O obou akcích naleznete ve zpravodaji příspěvky. Následuje článek o jubilejní 20. knihovnické dílně v Jičíně. Další aktivity Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně ilustruje příspěvek o zájezdu do knihoven v Bystřici a Libáni. Nakonec jsme se zaměřili na tradiční knihovnickou dílnu v Praze a  workshop metodiků v Kutné Hoře.

V rubrice "Okénko" nahlédneme do knihovny v Pittsburghu. Následuje další ze série článků  o literárních žánrech. V zimním čísle jsme se blíže podívali na detektivní romány a thrillery.

Rubrika "Doporučujeme do vašich fondů" seznamuje s brožurkou "120 let Městské knihovny Jaroměř 1896-2016", kterou připravili současné i bývalé pracovnice knihovny u příležitosti výročí.

V rubrice "Z knihovnických organizací" pokračujeme v představování odborných orgánů SKIP, tentokrát Klubu školních knihoven.

Rubrika "Kdo je" seznamuje s nositeli titulu Knihovník/Knihovnice Královéhradeckého kraje roku 2016. Přináší také rozhovor s PhDr. Blankou Jedličkovou, náchodskou rodačkou, historičkou a držitelkou ceny Magnesia Litera 2016 - DILIA Litera pro objev roku.

Za redakční radu zpravodaje U nás Vám přeje příjemné čtení, pohodové prožití Vánoc a vše dobré do roku 2017
Andrea Součková


Mgr. Andrea Součková
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Oddělení služeb knihovnám
Hradecká 1250
500 03, Hradec Králové
tel.: 494 946 224
mobil: 702 292 317
e-mail: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager