LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Metodická příručka pro práci knihoven se seniory
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 16 Dec 2016 08:46:39 +0000
Content-Type:text/plain

Sekce SKIP 60+ připravila doporučení pro práci knihoven se seniory:

"Rovný přístup. Knihovna přátelská k seniorům. Metodická příručka pro práci knihoven se seniory"

Autorský kolektiv vedly kol. Hana Mazurová (předsedkyně sekce, MK Chrudim) a Zlata Houšková, publikaci vydal Knihovnický institut NK ČR s podporou Ministerstva kultury ČR. Záštitu pro publikaci poskytl Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. Velký dík patří všem, kteří se na přípravě příručky podíleli.

Publikace v tištěné podobě (6000 výtisků) je v těchto dnech je distribuována s pomocí krajských knihoven. Část nákladu bude distribuována přes SMO. Publikace je také k dispozici ke stažení na:
http://www.skipcr.cz/dokumenty/rovny_pristup.pdf nebo
http://ipk.nkp.cz/docs/rovny-pristup-knihovna-pratelska-k-seniorum

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager