LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Registrace ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2016
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Mon, 7 Nov 2016 15:29:41 +0000
Content-Type:text/plain

Na letošní konferenci AKM najdete více zajímavých příspěvků z oblasti knihoven
NEZAPOMEŇTE SE DO 25.11.2016 ZAREGISTROVAT POMOCÍ FORMULÁŘE
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/prihlaska-na-17.-konferenci-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2016

17. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2016
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete/17.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2016

Termín:30.11. a 1.12. 2016 

Místo: Praha 4, v konferenčním sále Národního archivu

Pořádá:  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR, odborný garant: PhDr. Vít Richter, tel.  603 223 627, [log in to unmask]

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Na konferenci se můžete ZAREGISTROVAT nejpozději do 25.11.2016 pomocí formuláře
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/formulare/prihlaska-na-17.-konferenci-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2016

Vložné: 400,- Kč se platí při registraci na konferenci

Program níže nebo na
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete/17.-konference-archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete-2016

P R O G R A M
30.11.2016

Prezence účastníků 8:30 - 9:30

Zahájení 9:30
.	Úvodní slovo
.	Informace o současném postupu Strategie digitalizace MK ČR - Josef Praks - Ministerstvo kultury ČR
.	Šest let spolupráce se společností Google na digitalizaci starých knih - Adolf Knoll - Národní knihovna ČR
.	Lesk a bída digitalizace službou aneb "Máme Vám ten poslední svazek naporcovat"? - Miroslav Khodl - Scanservice a.s. 
.	Implementace systému Tritius v historických knihovnách ČR - Jiří Šilha - LANius
Přestávka 11:00
.	Fotografická pozůstalost cestovatele Josefa Ladislava Erbena - Jan Šejbl - Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
.	INDIHU - vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities - Tomáš Foltýn - Národní knihovna ČR
.	Nenašli jsme Peroutkův článek, najdeme aspoň parodii Sládkovy básně? - Aleš Brožek - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
.	Novinky v projektu Obálkyknih.cz? - Jiří Nechvátal - Jihočeská vědecká knihovna
Polední přestávka 12:40
.	Digitálne pramene - národný projekt zberu a archivácie v roku 1 - Alojz Androvič, Andrej Bizík, Peter Hausleitner, Beáta Katrincová, Iveta Lacková, Jana Matúšková - Univerzitní knihovna Bratislava
.	Tematické kolekce jako měřítko kvality webových archivů? - Jaroslav Kvasnica - Národní knihovna ČR
.	Souborný katalog Bibliografie české a slovenské historiografie - jeden z výsledků projektu Bibliografie dějin Českých zemí - Václava Horčáková - Historický ústav AV ČR, Petr Štefan - KP-SYS
.	Od Základních pravidel k aplikaci ELZA - Josef Hora, Michal Wanner - Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR
Přestávka14:40
.	Pražský digitální archiv - Milan Šimůnek
.	Digitálny archív SMOPaJ - Eva Greschová, Eva Bartošová - Slovenské muzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
.	Komplexní validátor - Zdeněk Vašek, Zuzana Kvašová - Národní knihovna ČR
.	Vzdálený přístup k digitálním modelům předmětů kulturnímu dědictví - Sven Ubik - CESNET, z.s.p.o.
 Konec jednání 16:40  
1.12.2016


Zahájení 9:00
.	ARCLib - nový projekt na zajištění dlouhodobé archivace digitálních dokumentů - Martin Lhoták - Knihovna Akademie věd ČR
.	KNIHOVNY.CZ - veřejné zahájení provozu centrálního portálu knihoven a novinky pro rok 2017 - Martin Lhoták - Knihovna AV ČR, Bohdana Stoklasová, Petr Žabička - Moravská zemská knihovna
.	Právní rámec zpřístupňování digitálního obsahu v knihovnách: vybrané otázky - Zdeněk Matušík - Národní knihovna ČR
.	Přínos projektů VISK pro Historický fond Národní technické knihovny - Tereza Halusková a Michaela Bežová - Národní technická knihovna

Přestávka 10:20
.	Indexace digitalizovaných materiálů v jihočeských archivech - Aleš František Plávek - Státní oblastní archiv v Třeboni
.	Aplikace pro průzkum fyzického stavu novodobých knihovních fondů - 6 let praktických zkušeností a využívání 3 knihovnami - Petra Vávrová, Dana Hřebecká, Jitka Neoralová, Magda Součková, Lucie Palánková, Kristýna Boumová, Tereza Sazamová - Národní knihovna ČR
.	Piql - dlouhodobá archivace digitálních dat.  Pilotní projekt pro Český rozhlas realizovaný v roce 2016 - Karel Zýka - Český rozhlas, Katarína Morvai - Ateliéry Bonton Zlín a.s.
.	Památkový katalog a památkový GIS - první rok soužití - Irena Blažková, Zuzana Syrová - Národní památkový ústav
.	Budovaní DMS na open source platformě - Jan Chalas, XCENTER

Polední přestávka 12:20
.	Index digitalizovaných historických knižních fondů v evropské digitální knihovně Manuscriptorium - Olga Čiperová - AiP Beroun s.r.o.
.	Sprístupnenie a ochrana odborných informácií prepojením informačných, počítačových  a komunikačných technológií - Alena Zuzánková - Výskumný ústav papiera a celulózy a.s., Bratislava
.	Ako to vidíme my alebo trendy v oblasti knižnično-informačných systémov z pohľadu vývojárov KIS - Nadežda Andrejčíková, Jana Šubová - Cosmotron
.	Česká literární bibliografie 2016 - Vojtěch Malínek - Ústav pro českou literaturu AV ČR

Přestávka 14:40
.	Americké knihovny z pohledu tří českých knihovníků - Iva Horová - Národní technická knihovna, Helena Novotná - Kabinet informačních studií a knihovnictví MU
.	International Bibliography of Discographies: Celosvětově kolaborující projekt iniciovaný Diskografickou komisí mezinárodní asociace IASA - Peter Laurence, Eda Kuhn Loeb - Music Library, Harvard University, USA, Filip Šír - Národní muzeum
.	Imperialismus knihovnického mainstreamu. Vlídná kritika současných trendů a tendencí v knihovnictví z pozice muzejního kacíře. - Martin Sekera - Knihovna Národního muzea

Konec jednání 16:00

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager