LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha 4/16
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Thu, 17 Nov 2016 00:14:01 +0100
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení kolegové,
dovolujeme si vám oznámit, že vyšlo poslední číslo Duhy tohoto roku, 
tedy číslo 4/16.

Jeho téma je - moderní trendy v knihovnách.
Koncem roku, jak je obvyklé, se zamýšlíme nad tím, co je v knihovnách 
nového, jaký pokrok za poslední rok práce knihovníků udělala a kam 
bychom měly jít dál. Ve studiích, článcích se úvodní text zabývá právě 
nejrůznějšími skupinami moderních trendů v knihovnách a připomíná 
strategické dokumenty
http://duha.mzk.cz/clanky/adaptace-verejnych-knihoven-na-moderni-trendy
dále se zabýváme informační gramotností a bezbariérovostí knihoven
duha.mzk.cz/clanky/souvislosti-temat-informacni-gramotnosti-temat-otevreneho-pristupu-na-univerzite-karlove
http://duha.mzk.cz/clanky/jsou-verejne-knihovny-bezbarierove

V tomto čísle končí rubrika 30 výročí časopisu Duha
http://duha.mzk.cz/clanky/30-vyroci-casopisu-duha-zaver

Do rubriky Dvacet let českého knihovnictví jsme k rozhovoru přizvali 
zakladatelku společnosti Cosmotron dr. Naděždu Andrejčíkovou, která 
spolupracuje a sleduje vývoj knihoven paměťových institucí i veřejných 
knihoven
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-ing-nadezdou-andrejcikovou-phd

Veřejné knihovny připomínají projekt Jižní Morava čte, seznamují s novým 
prostředím Obecní knihovny v Bílovicích nad Svitavou, rubrika 
Konference, akce nás zavede do Vsetína na knihovnický happening i do 
Hodonína na Valnou hromadu SKIP KDK a na doprovodný odborný seminář

Rubrika Informace, akce má řadu zajímavostí včetně informace o novém 
dotačním titulu pro Obecní knihovny JMK
http://duha.mzk.cz/clanky/novy-dotacni-titul-obecni-knihovny
a představí nám dětského spisovatele Ondřeje Sekoru, jak ho neznáme
http://duha.mzk.cz/clanky/valecne-deniky-autora-dobre-znameho-ale-vlastne-ne-tak-zcela

Zavedeme vás do knihovny historického ústavu
http://duha.mzk.cz/clanky/predstavujeme-odborne-knihovny-knihovna-historickeho-ustavu-av-cr-v-v-i-pobocka-brno
a v rubrice Z činnosti MZK do Rakouské knihovny
http://duha.mzk.cz/clanky/dvacet-let-rakouske-knihovny-v-moravske-zemske-knihovne-v-brne 
i na knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem

Ve 4/16 přinášíme i recenze, představíme knihovnickou osobnost JMK a 
zavedeme vás do knihoven v Holandsku

Na závěr přinášíme rozhovor s Mgr. Blankou Skučkovou, vedoucí oddělení 
literatury a knihoven MK ČR
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-mgr-blankou-skuckovou
a fejeton
http://duha.mzk.cz/clanky/my-pocket-library-jine-obrazky-z-detstvi-knihomila.

Přejeme příjemné čtení a pokud možno
také dobrý konec roku 2016
za redakci časopisu Duha
Jana Nejezchlebová

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager