LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SDEU: Elektronické půjčování veřejnou knihovnou je v souladu s evropskou legislativou
From:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Reply-To:Matušík Zdeněk <[log in to unmask]>
Date:Thu, 10 Nov 2016 10:20:44 +0000
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně - vážení kolegové,

podle (zatím jen) tiskového sdělení Soudního dvora Evropské unie https://drive.google.com/file/d/0B6d07lh0nNGNTTFOZ1N3dm1INzQ/view  (v angličtině) je elektronického půjčování (knih?) na podkladě legálního zdroje v režimu "jeden exemplář - jeden uživatel", při zaplacení odměny alespoň autorovi, v souladu se stávajícím evropským právem a národní zákonodárce může pro takové služby udělit zákonnou licenci. Na nepochybně důležité podrobnosti je ovšem ještě třeba vyčkat zveřejnění rozsudku, který měl být vyhlášen dnes.

Stihne se uplatnění v našem právu ještě v rámci současné novely autorského zákona projednávané v Poslanecké sněmovně?

Hezký den,
Z. Matušík

dr. Zdeněk Matušík
vedoucí Oddělení studoven - 1.2.2.
Národní knihovna České republiky
Klementinum 190
110 00  PRAHA 1
Budova A, místnost č. 38
Tel.: 221 663 208 (-234, -242, -236, -146 vzkaz)
Fax:  221 663 121
Mob.: 731 788 168
E-mail: <[log in to unmask]>
URL: <http://www.nkp.cz> 


Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, uzavírat smlouvy pouze v písemné formě, přičemž za písemnou formu je považována pouze forma listiny opatřená podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, případně její elektronicky konvertovaná podoba. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou smlouvu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu. Odesílatel zprávy dále vylučuje přijetí jakékoliv nabídky pouhým chováním jakékoliv smluvní strany, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění.

Odesílatel zprávy si vyhrazuje právo, pod sankcí neplatnosti, sjednávat veškeré změny stávajících smluvních vztahů pouze ve formě písemného dodatku v listinné podobě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Žádná jiná forma ujednání nemůže být považována za platně a účinně uzavřenou změnu stávajícího smluvního vztahu a obsah tohoto emailu není možné považovat za návrh na změnu či ukončení jakéhokoliv smluvního vztahu.

Jakákoliv skutečnost, která by mohla vyplynout ze sdělení obsaženého v tomto e-mailu, nemůže být brána za závazný příslib plnění, který by zakládal povinnost odesílatele zprávy uzavřít smlouvu, nemůže být brána za vzdání se práva či prominutí dluhu ze strany odesílatele zprávy, a to až do doby, dokud nebude stvrzena písemně v listinné podobě a opatřena podpisem oprávněného zástupce odesílatele zprávy.

Odpověď adresáta na nabídku odesílatele zprávy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. Odesílatel zprávy vylučuje modifikovanou akceptaci nabídky. 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager