LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Tyden vedy a techniky v Knihovne AV CR
From: Marina Krahulcova <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Mon, 31 Oct 2016 09:41:26 +0100
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ráda bych Vás pozvala do Knihovny AV ČR na program, který jsme připravili
pro letošní Týden vědy a techniky AV ČR (1.-13.11.).

Už od zítřka se můžete přijít podívat na výstavu "ROZMANITOSTI ČECH,
MORAVY A SLEZSKA PODLE BOHUSLAVA BALBÍNA", kterou připravilo Knihovědné
oddělení. Výstavu doprovodí série odborných přednášek:
* Bohuslav Balbín &#8211; historik Českého království, teoretik, učitel
literatury a literát (PhDr. Martin Svatoš, CSc.), 2. 11. 2016
* Zázračná zachránění a uzdravení aneb Balbínův spis Diva Montis sancti a
jeho dobový český překlad (PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.), 3. 11. 2016
* Ideologie a propaganda Karla IV. v soudobých pramenech (prof. PhDr.
Marie Bláhová, DrSc.), 8. 11. 2016
* Móda v době Balbínově (PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D.), 9. 11. 2016

Dále bych Vás chtěla pozvat na výstavu "ARCHITEKTURA DOBY KARLA IV.",
která bude k vidění od 8. 11. 2016.
Výstava představí osm vzácných historických památek České republiky, ve
kterých jsou dodnes zachovány výjimečné prvky gotického stavitelství, jež
sám panovník svou zakladatelskou a stavební činností významně podporoval.
Černobílé velkoformátové fotografie zachycující gotické architektonické
prvky či dispozice, doplní informační panely, které návštěvníky seznámí s
významnými historickými i stavebními okamžiky v dějinách památek a také s
jejich stavebními plány.

Témat historie a Karla IV. se drží také letošní KNIHOVNA SNŮ s podtitulem
ZAŽIJTE STŘEDOVĚK. Bude se konat v sobotu 12. listopadu 2016 od 11 do 22
hod. a nabídne:
- pro děti divadelní představení "Robina Hoodová" a poté soutěžní klání
"Středověký sedmiboj"
- po skončení dětského představení hlídací koutek, aby se rodiče mohli
účastnit přednášek o středověké každodennosti:
* Jídelníček našich předků (Mgr. Kateřina Schwabiková)
* Dětský svět ve středověké Praze očima týnského faráře a kazatele Jana
Rokycany (PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.)
* Móda v období vrcholného a pozdního středověku (Mgr. Markéta Kotoučová)
* Morová rána &#8211; vstup smrti do umění (Mgr. et Mgr. Zuzana Žďárská)
* Jak se vlastně žilo ve středověku? (PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.)
Během celého odpoledne by měly probíhat dílny a workshopy - nabídku
dolaďujeme, mimojiné to bude středověký kadeřnický salón, ochutnávky
středověkých jídel, ukázky replik historických  předmětů, měla by být
možnost potěžkat si železnou košili atd.
Knihovnu snů zakončí koncert skupiny Už jsme doma.

Kromě výše uvedeného programu budou během celých dvou týdnů probíhat
exkurze na Národní i v Jenštejně, nabízíme také zdarma jednodenní vstup do
studovny. Zájemci od 12 do 18 let budou moci zkusit štěstí v soutěžní hře
"SVOBODA PRO KARLA" o knihovní trička a Ipad.

Podrobnosti k celému programu najdete na:
http://www.knav.cz/tyden-vedy
http://www.knihovna-snu.cz

S pozdravem

Marina Krahulcová

Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 3, 115 22 Praha 1
http://www.knav.cz
tel. 221 403 252

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA Page



LISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager