LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VISK 3 nové podmínky pro knihovnický software
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Fri, 14 Oct 2016 12:35:58 +0000
Content-Type:text/plain

Pozor na podmínku pětileté udržitelnosti v projektech na VISK 3

Pokud připravujete projekty do letošního programu VISK 3, upozorňuji na podmínku pětileté udržitelnosti při nákupu zařízení a knihovního software. Viz část JEDNOTNÝ POSTUP PRO PŘIJÍMÁNÍ PROJEKTŮ A POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, bod 6:
http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Příjemce dotace je povinen užívat zařízení a vybavení pořízené z dotace Ministerstva kultury pro stanovené účely minimálně po dobu 5 let, leč by tomu bránily důvody hodné zvláštního zřetele - například krádež technického zařízení nebo jeho zničení v důsledku živelní pohromy; morální zastaralost knihovního systému pořízeného z dotace není sama o sobě důvodem hodným zvláštního zřetele. Změna knihovního systému na jiný systém v průběhu roku, v němž byla dotace na jeho pořízení či aktualizaci poskytnuta, nebude povolena. Obdržel-li žadatel dotaci na nákup či aktualizaci knihovního systému, nebude v následujících 5 letech poskytnuta dotace na přechod na jiný knihovní systém.

V této souvislosti je potřeba pečlivě vážit, zda se vyplatí nákup upgradu starého systému nebo nákup či přechod na nový AKS. Platí také, že pokud si podáte projekt na konkrétní systém, nebude možné v průběhu roku realizace žádat o změnu projektu na jiný systém.

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager