LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Knihovnické ceny uděleny
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 13 Oct 2016 14:57:47 +0000
Content-Type:text/plain

Dnes, 13.10.2016, předal ministru kultury Daniel Herman ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2016". 

U stejné příležitosti byly uděleny ceny Městská knihovny roku 2016, které vyhlašuje SKIP.

PhDr. Karel Sosna, dlouholetý ředitel parlamentní knihovny převzal z rukou ministra kultury Daniela Hermana Cenu MK ČR za přínos k rozvoje české kultury.

Bc. Vojtěch Vojtíšek z Městské knihovny v Praze dostal ocení SKIP MARK 2016 pro mladé knihovníky za projekt E-knihy Městské knihovny v Praze.

Projev ministra kultury na
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/daniel-herman-predal-ceny-knihovna-roku-2016-4-cs1645.html

Gratulujeme!!!!

KNIHOVNA ROKU 2016 V KATEGORII "ZÁKLADNÍ KNIHOVNA" 
http://ipk.nkp.cz/knihovnicke-souteze-a-ceny/knihovna-roku/knihovna-roku-2016
Hlavní cena
.	Obecní knihovna v Rapotíně z Olomouckého kraje 
Zvláštní ocenění a diplom
.	Obecní knihovna Boršov nad Vltavou z Jihočeského kraje 

.	Obecní knihovna Batňovice z Královehradeckého kraje 

Hlavní cena v kategorii "informační počin"  
.	Knihovna Kroměřížska - p.o. za prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specif ickými potřebami. 
Zvláštní ocenění a diplom
.	Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně za vytvoření a rozvíjení projektu ObalkyKnih.cz 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROKU 2016 - CENA SKIP
http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku
.	Městská knihovna v Sedlčanech
Zvláštní ocenění
.	Města do 5 000 obyvatel, Městská knihovna v Plasích Plzeňský kraj
.	Města 10 001 až 20 000 obyvatel, Městská knihovna Louny  Ústecký kraj
.	Města nad 20 001 Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích  Ústecký kraj

CENA MINISTERSTVA KULTURY ZA PŘÍNOS K ROZVOJI ČESKÉ KULTURY 
.	PhDr. Karel Sosna, ředitel Parlamentní knihovny
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/daniel-herman-predal-ceny-knihovna-roku-2016-4-cs1645.html

CENA MARK - CENA SKIP
.	Bc. Vojtěch Vojtíšek - Městská knihovna v Praze


Vit Richter, SKIP, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager