LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Hledáme nové a skvělé knihovníky a knihovnice
From:Doboš Jan <[log in to unmask]>
Reply-To:Doboš Jan <[log in to unmask]>
Date:Thu, 6 Oct 2016 14:08:07 +0000
Content-Type:text/plain

Knihovna Antonína Švehly (KAŠ), součást Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) jako velká
zemědělská knihovna hledá nové spolupracovníky z řad těch nejlepších knihovníků a odborníků.
Chcete-li být v KAŠi, pojďte k nám!

Hledáme do našeho týmu:
1. Akvizitéra/akvizitérku - zástup za MD/RD s možností převedení na dobu neurčitou.
2. Odborného bibliografa/bibliografku - zástup za MD/RD s možností převedení na dobu neurčitou.
3. Katalogizátora/katalogizátorku - zástup za MD/RD s možností převedení na dobu neurčitou.

Podrobné informace najdete na:
http://www.uzei.cz/volna-pracovni-mista/

V případě dotazů se obracejte na mě nebo na naše personální oodělení.


Mgr. Jan Doboš
vedoucí oddělení 
Fondy Knihovny Antonína Švehly

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
www.uzei.cz
Knihovna Antonína Švehly
Slezská 100/7, 120 00  Praha 2
Tel.:  + 724 571 869
Fax:  + 420 222 000 226
[log in to unmask]

Právní informace:
V případě, že tento e-mail obsahuje návrh smlouvy, ÚZEI vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoliv změnami, dodatky nebo odchylkami. Váš návrh změn, dodatků nebo odchylek bude ÚZEI považován pouze za podnět k dalšímu jednání o smlouvě. K uzavření smlouvy dojde až oboustranným podpisem smlouvy po výslovném dosažení dohody o celém obsahu smlouvy. Až do podpisu smlouvy má ÚZEI právo kdykoli jednání o smlouvě ukončit,  a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu, s tím, že ÚZEI nenese jakoukoliv odpovědnost za takové ukončení jednání.
Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li adresátem   tohoto e-mailu a e-mail jste obdrželi omylem, informujte bez zbytečného odkladu jeho odesílatele a obsah e-mailu i s přílohami vymažte ze svého systému a e-mail nerozšiřujte, nekopírujte, nezveřejňujte ani jinak neužívejte. Odesílatel tohoto e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou přenosem e-mailu.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager