LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Novela ZVZ pro knihovny
From: "Machytkova, Marta" <[log in to unmask]>
Reply-To:Machytkova, Marta
Date:Thu, 6 Oct 2016 07:18:37 +0000
Content-Type:text/plain

Dobrý den,
u zakázky až do výše 3 685 999 Kč (nadlimitní zakázka je stanovena 3 686 000,- Kč) mají knihovny výjimku. Týká se to veškerého knihovního fondu, informačních zdrojů - tištěných i elektronických.

S pozdravem
Marta Machytková

-----Original Message-----
From: Diskusni skupina knihoven a automatizace knihoven [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Doboš Jan
Sent: Wednesday, October 05, 2016 5:28 PM
To: [log in to unmask]
Subject: [knihovna] FW: Novela ZVZ pro knihovny

Dobrý den,

kdo má zkušenost s nákupem v rámci novely zákona o zadávání veřejných zakázek s výjimkou z podlimitního řízení, tj. nakupoval pomocí VZMR i větší objemy?
Prosím, přihlaste se mi, rád bych zjistil, jak to vypadá. Vzhledem k tomu, že k ZVZ není komentář, může být termín knihovní fond bez odkazu na příslušnou normu právníky chápán jako veškeré nákupy informačních zdrojů pro knihovnu, tj. včetně EIZ. 

Prosím proto experty a zkušené o pomoc a radu.

Díky moc


Mgr. Jan Doboš
vedoucí oddělení
Fondy Knihovny Antonína Švehly

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2
http://www.uzei.cz/
Knihovna Antonína Švehly
Slezská 100/7, 120 00  Praha 2
Tel.:  + 724 571 869
Fax:  + 420 222 000 226
mailto:[log in to unmask]

Právní informace:
V případě, že tento e-mail obsahuje návrh smlouvy, ÚZEI vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoliv změnami, dodatky nebo odchylkami. Váš návrh změn, dodatků nebo odchylek bude ÚZEI považován pouze za podnět k dalšímu jednání o smlouvě. K uzavření smlouvy dojde až oboustranným podpisem smlouvy po výslovném dosažení dohody o celém obsahu smlouvy. Až do podpisu smlouvy má ÚZEI právo kdykoli jednání o smlouvě ukončit,  a to z jakéhokoliv důvodu, nebo bez uvedení důvodu, s tím, že ÚZEI nenese jakoukoliv odpovědnost za takové ukončení jednání.
Tento e-mail a k němu připojené dokumenty mohou obsahovat důvěrné informace. Nejste-li adresátem   tohoto e-mailu a e-mail jste obdrželi omylem, informujte bez zbytečného odkladu jeho odesílatele a obsah e-mailu i s přílohami vymažte ze svého systému a e-mail nerozšiřujte, nekopírujte, nezveřejňujte ani jinak neužívejte. Odesílatel tohoto e-mailu neodpovídá za jakoukoliv škodu způsobenou přenosem e-mailu.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager