LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: VISK a K21 - vyhlášení dotačních programů MK ČR
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 Sep 2016 19:54:52 +0000
Content-Type:text/plain

Ministerstvo kultury - odbor umění, literatury a knihoven

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ PRO ROK 2017

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a pro spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

pro podprogramy VISK 1, VISK 3, VISK 8/B a pro Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program Veřejné informační služby knihoven - VISK http://visk.nkp.cz/
VISK 1 - Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
VISK 3 - Informační centra knihoven,
VISK 5 - RETROKON,
VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 - Kramerius,
VISK 8 - Informační zdroje,
Linie A - Zajištění dostupnosti informačních zdrojů formou multilicencí,
Linie B - Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Jednotné informační brány, oborových informačních bran a Centrálního portálu knihoven,
VISK 9 - CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století - K 21
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 - Malá Strana
https://www.mkcr.cz/

VISK též na:
http://visk.nkp.cz/

 Knihovna 21. století též na:
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

Bližší informace:                          
Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,5,6,7,8,9)
Mgr. Blanka Skučková, tel: 257 085 316 (K21)                                               
PhDr. Vít Richter, tel.: 221 663 338 (VISK 3)

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2016!!!

Vit Richter, Narodni knihovna CR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1, Tel: +420/221 663 338, Fax: +420/221 663 175, mobil: +420/603 223 627, email: [log in to unmask], www.nkp.cz, http://ipk.nkp.cz/, http://www.skipcr.cz/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager