LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: CzechELib
From: Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Reply-To:Martin Svoboda <[log in to unmask]>
Date:Sun, 25 Sep 2016 11:55:18 +0200
Content-Type:text/plain

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dovoluji si vás informovat, že projekt CzechELib úspěšně prošel dalším
posuzovacím kolem: hlasováním Monitorovacího výboru programu OP VVV. A
to velmi úspěšně. Více se dočtete v Komuniké č. 2 na webu czechelib.cz. 

Příjemné nedělní odpoledne i vykročení do dalšího týdne 

Zdraví

Msrtin Svoboda

_________________________________________________
 
 Martin Svoboda, ředitel, Národní technická knihovna
  Technická 6, 160 80  Praha 6 - Dejvice
  tel     232 002 402   fax 232 002 550
  mob  777 063 910   http://www.techlib.cz
  "Všecko, cožby našla ruka tvá k činění, vší silou svou konej; 
   nebo není práce ani důmyslu ani umění ani moudrosti 
   ve hrobě, do něhož se béřeš"   Kaz 9.10
_________________________________________________

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager