LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Duha 3/16
From:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Reply-To:Jana Nejezchlebová <[log in to unmask]>
Date:Tue, 13 Sep 2016 23:56:50 +0200
Content-Type:text/plain

Hezký den,
vážení,
dovolujeme si vám oznámit, že vyšlo nové číslo časopisu Duha.
Jaký obsah má číslo 3/16?

Hlavní téma uvádí blok Studie, akce - digitalizace v knihovnách. Tři 
články odborníků ukazují na šíři problematiky. Věnujeme se historii, 
vývoji digitalizace tištěných dokumentů v České republice, seznamujeme
se stavem digitalizace periodik v Moravské zemské knihovně, zamýšlíme se 
nad tím, jak digitalizace mění práci knihovníků i služby v knihovnách.
http://duha.mzk.cz/clanky/k-dejinam-digitalizace-tistenych-fondu-knihoven-v-ceske-republice
http://duha.mzk.cz/clanky/digitalizace-periodik-v-moravske-zemske-knihovne-v-brne
http://duha.mzk.cz/clanky/knihovnik-21-storocia-ako-digitalizacia-meni-pracu-knihovnika

V rubrice 30 ročníků časopisu Duha se zastavujeme u posledního, třetího 
desetiletí vývoje časopisu.
Rubrika Veřejné knihovny přináší několik zajímavých podnětů a informace 
o soutěži Vesnice roku. Informace pro knihovny připomínají blízké 
spuštění portálu CPK a e-lerningové kurzy Moravské zemské knihovny
http://duha.mzk.cz/clanky/e-learningovy-kurz-digitalizace-v-knihovnach-0

Pokračujeme v cyklu Knihovníci píší o knihách a knihovnách, tentokráte 
připravujeme Rozhovor. Představujeme Esperantské knihovny a v 
Konferencích, akcích se vracíme na Bohemistický seminář 2016 a na 
mezinárodní konferenci Profese knihovník v Karviné
http://duha.mzk.cz/clanky/mlada-krev-v-knihovnach

Moravská zemská knihovna otevírala další zahraniční knihovnu
http://duha.mzk.cz/clanky/slavnostni-otevreni-spanelske-knihovny-v-moravske-zemske-knihovne 
a další článek v rubrice seznamuje s organizací a významem exkurzí 
konaných pro veřejnost v Moravské zemské knihovně i v dalších krajských 
knihovnách.

V tomto čísle Duhy vás seznámíme blíže se dvěma významnými osobnostmi, 
hudebním historikem prof.PhDr.Jiřím Sehnalem, CSc. v Očích Brna a 
Knihovnickou osobností JMK RNDr. Miroslavem Bartoškem, CSc.
http://duha.mzk.cz/clanky/rndr-miroslav-bartosek-

V čísle dále najdete tradiční rubriku Recenze i Zkušenosti ze 
zahraničních knihoven
http://duha.mzk.cz/clanky/knihy-knihovny-v-norsku

Na Rozhovor pozval prof.PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. ředitelku knižního 
veletrhu v Havlíčkově Brodě Markétu Hejkalovou a Fejeton pro toto číslo 
napsal Arnošt Goldflam
http://duha.mzk.cz/clanky/rozhovor-s-phdr-marketou-hejkalovou
http://duha.mzk.cz/clanky/knihy-knihovny-mozna-obracene

Přejeme krásné podzimní dny
a zajímavé čtení
redakce Duha

Jana Nejezchlebová

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager