LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.0

Help for KNIHOVNA Archives


KNIHOVNA Archives

KNIHOVNA Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave KNIHOVNA
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Pozvánka na seminář Péče o knihovní a archivní fondy (Praha, 15.9.2016)
From:Richter Vít <[log in to unmask]>
Reply-To:Richter Vít <[log in to unmask]>
Date:Tue, 23 Aug 2016 08:40:53 +0000
Content-Type:text/plain

Pozvánka na seminář 
 
PÉČE O KNIHOVNÍ A ARCHIVNÍ FONDY 
Určeno pro knihovníky, archiváře, památkáře, studenty - pro všechny příznivce starých tisků, fotografií, map, pergamenů…  
 
15. září 2016 od 10.00   ǀ   Staré Purkrabství NKP Vyšehrad, Praha Vstupné - zdarma 
 
Nutná registrace: [log in to unmask] 
 
Program semináře 
 
Michal Ďurovič, Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT, Praha Komplexní péče o fyzický stav archivních a knihovních fondů 
 
Radomír Slovik, Fakulta restaurování Litomyšli, UPCE Restaurování knihy – představení problematiky na příkladech z praxe 
 
Štěpánka Borýsková, Národní archiv Praha Problematika péče o fotografický materiál ve fondech a sbírkách 
 
Libuše Holakovská, Národní archiv Praha 
Digitalizace pečetí – asistence restaurátora 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main KNIHOVNA PageLISTSERV.CESNET.CZ

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager